Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB1.jpg

Projekts Nr 5.6.2.0/19/I022

 

Projekta mērķis ir degradēto teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmai.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības:

1. Smiltnieku ielas posma no Viskaļu ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 93A pārbūve:

1.1. ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana;

1.2. gājēju ietves izbūve;

1.3. ielas apgaismojuma izbūve;

1.4. teritorijas labiekārtošana.

 

2. Graudu ielas pārbūve:

2.1. ielas asfaltbetona seguma atjaunošana/izbūve;

2.2. ielas apgaismojuma izbūve;

2.3. teritorijas labiekārtošana.

 

3. Būvdarbu būvuzraudzība un autoruzraudzība.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks ir no 2020.gada jūlija līdz 2021.gada decembrim.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 338 526,20 euro, no tām 496 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 21 882,35 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 820 643,85 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums, tai skaitā 2095,18 euro ir neattiecināmās izmaksas.

 

Plānotie projekta rezultāti:

 • izveidotas 39 jaunas darba vietas privātajā sektorā līdz 2023.gada 31.decembrim;
 • atjaunotas degradētās teritorijas 4,0418 hektāru platībā, kas pielāgotas jaunu vai esošo komersantu izvietošanai;
 • komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 522 974 euro apmērā.

 

Projekta aktualitātes:

 

24.11.2020.

Paveiktais, realizējot projektu "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3.kārta"

 

2020. gada novembrī noslēgušies būvdarbi Smiltnieku ielā posmā no Viskaļu ielas līdz īpašumam Tērvetes ielā 93A, sakārtojot infrastruktūru uzņēmēdarbības attīstīšanai. Apliecinājuma kartes "Asfaltbetona seguma maiņa un ietves izbūve Smiltnieku ielā posmā no Viskaļu ielas līdz īpašumam Tērvetes ielā 93A, Jelgavā" realizācija uzsākta 2020. gada 5. oktobrī, būvdarbus veica SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"".

 

Projekta ietvaros paveikts:

 • ielas seguma atjaunošana, izbūvējot asfaltbetonu 149 m garumā;
 • jauna ielas pieslēguma izveide 80 m garumā;
 • ietves seguma atjaunošana un izbūve ar betona bruģakmeni – 250 m garumā;
 • jaunu ceļa zīmju uzstādīšana;
 • horizontālā marķējuma ieklāšana;
 • lietus kanalizācijas aku remonta darbi un jaunu lietus ūdens kanalizācijas uztvērēju (gūliju) ar pievadiem izbūve;
 • apgaismojuma izbūve – 8 ielu apgaismojuma balsti un 9 LED gaismekļi.

20201123_132714.jpg

 

 

06.11.2020.

6.novembrī sākta asfaltēšana Smiltnieku ielas posmā un jaunizbūvētajā ielas pagarinājumā. Turpinās būvniecības ieceres "Asfaltbetona seguma maiņa un ietves izbūve Smiltnieku ielā posmā no Viskaļu ielas līdz īpašumam Tērvetes ielā 93A, Jelgavā" realizācija.
 
Būvniecības ieceres ietvaros vēl paredzēts izbūvēt jaunu ietvi, atjaunot segumu esošajai ietvei ar bruģakmeni, izbūvēt ielu apgaismojumu un sakārtot lietus ūdens kanalizācijas akas un uztvērējus.
 
Smiltnieku iela tiek pārbūvēta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, īstenojot projektu Nr.5.6.2.0/19/I022 "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3. kārta". Projekta mērķis ir degradēto teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmai.
 
IMG_20201106_113923.jpg
 
IMG_20201106_113832.jpg

 

 

08.10.2020.

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" 2020. gada 5. oktobrī ir uzsākusi būvdarbus Smiltnieku ielā. Uzsākti ielas asfalta seguma frēzēšanas darbi.

 

Būvniecības ieceres "Asfaltbetona seguma maiņa un ietves izbūve Smiltnieku ielā posmā no Viskaļu ielas līdz īpašumam Tērvetes ielā 93A, Jelgavā" realizācijas ietvaros paredzēts:

 1. Atjaunot esošo segumu, izbūvējot asfaltbetonu;
 2. Izveidot jaunas ielas pieslēgumu;
 3. Atjaunot ietves segumu, izbūvejot ar betona bruģakmeni;
 4. Uzstādīt jaunas ceļa zīmes;
 5. Ieklāt horizontālo ielu apzīmējumu;
 6. Veikt esošo lietus kanalizācijas aku remontu un izbūvēt jaunus lietus ūdens kanalizācijas uztvērējus (gūlijas) ar pievadiem;
 7. Izbūvēt ielu apgaismojumu.

 

IMG-20201006-WA0006.jpg

 

IMG-20201006-WA0009.jpg