"Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgava energoefektivitātes paaugstināšana"

2022. gada 30. jūnijā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2/0/21/A/039 "Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgava energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" nenosiltinātai ēkas daļai, samazinot iestādes siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības

 • Plakanā jumta, virs kafejnīcas, siltināšana;
 • Nesiltinātās silikātķieģeļu ēkas daļas siltināšana;
 • Nesiltinātās ēkas daļas esošo logu nomaiņa;
 • Nesiltinātās ēkas daļas ārdurvju nomaiņa;
 • Apkures sistēmas uzlabošana;
 • Publicitātes pasākumi.

Plānotie rezultāti

Veicot plānotās darbības tiks:

 • Uzlabota ēkas energoefektivitāte – primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 63 257,00kWh/gadā (no 362 248,00 uz 298 991,00 kWh/gadā);
 • Samazināta CO2emisija – siltumnīcefekta gāzu samazinājums CO2 ekvivalenta tonnās par 3,633t CO2 /gadā (no 18,624 uz 14,991 t CO2 /gadā);
 • Sasniegts vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 83,10kWh/m²/gadā;
 • Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums no 111,40 kWh/m²/gadā uz 83,10 kWh/m²/gadā;
 • Ēkas siltumapgādes izdevumi samazināsies par 17,46 %.

Projekta budžets

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 232 059,31 euro, no tām  186 194,90 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 8 214,47 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 37 649,94 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks

2022. gada 30. jūnijs -  2023. gada 29. septembris

 

Kontaktinformācija

Dominika Kristmane

Tel.: 63005582

E-pasts: Dominika.Kristmane@jelgava.lv

Projektu vadītāja

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Projektu vadības sektors