"Jelgavas pamatskolas "Valdeka" – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana"

2022. gada 1. jūlijā Jelgavas valstspilsētas pašvaldība noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.2.2/0/21/A/040 "Jelgavas pamatskolas "Valdeka" – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centrs” skolas ēkā Institūta ielā 4, Jelgavā, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības

 • Ārsienu papildu siltināšana ar 150 mm biezu minerālvates slāni;
 • Cokola papildu siltināšana ar 100 mm biezu ekstrudētā putupolistirola slāni un pirmā stāva grīdu papildu siltināšana ar 150 mm biezām ekstrudētā putupolistirola plāksnēm, grīdu konstrukciju un grīdas segumu atjaunošana;
 • Bēniņu pārseguma papildu siltināšana ar 250 mm biezu minerālvates slāni (virs lifta šahtas);
 • Logu un ārdurvju nomaiņa un logu ailu pārsedžu pastiprināšana;
 • Siltumapgādes sistēmas atjaunošana – divcauruļu apkures sistēmas izbūve, sildķermeņu nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana;
 • Mehāniskās ventilācijas izbūve ar rekuperācijas sistēmu (skolas aktu zālei);
 • Elektroapgādes pārbūve un apgaismojuma nomaiņa pret LED apgaismojumu;

Citi pasākumi:

 • Ūdens apgādes sistēmas pārbūve;
 • Ēkas pagalma ieejas divstāvu piebūves pārbūve, lifta un pandusa izbūve;
 • Pandusa pārbūve.

Plānotie rezultāti

Veicot plānotās darbības tiks:

 • 1. Uzlabota ēkas energoefektivitāte – primārās enerģijas patēriņa samazinājums par 149 946,00kWh/gadā;
 • 2. Samazināta CO2emisija –  plānotais siltumnīcefekta gāzu samazinājums par 5,26 CO2t /gadā;
 • 3. Ietaupīts vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei par  231 745,65kWh/ gadā;
 • 4. Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums no 297 199,00 kWh/gadā uz 147 253,00 kWh/gadā;
 • 5. Vidējais energoefektivitātes novērtējums apkurei – 50,50 kWh/m2 gadā.

Projekta budžets

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 769 155,82 euro, no tām  414 810,79 euro irEiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 18 300,47 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 336 044,56 euro ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks

2022. gada 1. jūlijs -  2023. gada 31. decembris

 

Kontaktinformācija

Baiba Rēdere

Tel.: 63005455

E-pasts: baiba.redere@jelgava.lv

Projektu vadītāja

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Projektu vadības sektors