20.6 °C, 2 m/s, 81.5 %

2014.gads

2014.gads

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr.15-1 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.14-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2014.gadam”” apstiprināšana

Lēmums

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums

Ilgtermiņa saistības

Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.14-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2014. gadam” (2014.gada 23.janvāris)

Lēmums

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums

Speciālā budžeta atšifrējums