-4.7 °C, 3.7 m/s, 85.7 %

2020.gads

2020.gads

2020.gada budžets

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr.20-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2020. gadam””

Domes lēmums

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta kopsavilkums

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Vidējā termiņa ielu finansēšanai paredzētais autoceļu fonds

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 18. jūnija saistošie noteikumi Nr.20-27 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.20-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2020. gadam””

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta kopsavilkums

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 29. oktobra saistošie noteikumi Nr.20-33 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.20-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2020. gadam””

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 17. decembra saistošie noteikumi Nr.20-39 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.20-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2020. gadam””

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Paskaidrojuma raksts