24.3 °C, 1.6 m/s, 72.4 %

2021.gads

2021.gads

2021. gada budžets

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošie noteikumi Nr.21-4 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2021. gadam”

Domes lēmums

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta kopsavilkums

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Vidējā termiņa ielu finansēšanai paredzētais autoceļu fonds

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošie noteikumi Nr.21-11 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr.21-4 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2021. gadam””

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr.21-17 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr. 21-4 “jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2021. gadam.”

Domes lēmums

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta kopsavilkums

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr.21-23 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr.21-4 “Jelgavas valstspilsētas budžets 2021.gadam””

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta kopsavilkums

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr. 21-26 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošajos noteikumos Nr.21-4 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2021. gada”” izdošana.

Domes lēmums

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Paskaidrojuma raksts