20.6 °C, 2 m/s, 81.5 %

2022.gads

2022.gads

2022. gada budžets

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošie noteikumi Nr.22-4 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam”

Domes lēmums

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta kopsavilkums

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Vidējā termiņa ielu finansēšanai paredzētais autoceļu fonds

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošie noteikumi Nr.22-10 “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam””

 

Domes lēmums

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta kopsavilkums

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. jūlija saistošie noteikumi Nr.22-20 “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam””

 

Domes lēmums

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. oktobra saistošie noteikumi Nr.22-35 “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam””

 

Domes lēmums

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta kopsavilkums

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 22. decembra saistošie noteikumi Nr.22-39 “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam””

 

Domes lēmums

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vidēja termiņa pilsētas ielu finansēšanai paredzētais autoceļu fonds

Paskaidrojuma raksts