17.9 °C, 2 m/s, 90.3 %

2015.gads

2015.gads

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 24.septembra saistošie noteikumi Nr.15-13 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.15-8 ”Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2015.gadam””

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums

Ilgtermiņa saistības

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 28.maija saistošie noteikumi Nr.15-11 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.15-8 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2015.gadam””

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums

Ilgtermiņa saistības

Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15-8 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2015. gadam” (2015.gada 26.februāris)

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums

Ilgtermiņa saistības

Speciālā budžeta kopsavilkums

Speciālā budžeta atšifrējums

Paskaidrojuma raksts