15.2 °C, 2.2 m/s, 95.2 %

2018.gads

2018.gads

 2018.gada budžets
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošie noteikumi Nr.19-1 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam”

Saistošie noteikumiPamatbudžeta ieņēmumiPamatbudžeta izdevumu kopsavilkums Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijāmPamatbudžeta izdevumu atšifrējumsIlgtermiņa saistībasPaskaidrojuma rakstsSpeciālā budžeta kopsavilkums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošie noteikumi Nr.18-16 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam”
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 23. augusta saistošie noteikumi Nr.18-13 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam”

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 24. maija saistošie noteikumi Nr.18-11 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam”

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums 

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām 

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums 

Ilgtermiņa saistības 

Paskaidrojuma raksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošie noteikumi Nr.18-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam””

Ilgtermiņa saistībasSpeciālā budžeta kopsavilkumsSpeciālā budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiemVidēja termiņa ielu finansēšanai paredzētais autoceļu fonds