15.8 °C, 0.8 m/s, 98.6 %

2019.gads

2019.gads

2019.gada budžets

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr.19-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019. gadam””

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Speciālā budžeta kopsavilkums

Speciālā budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Paskaidrojuma raksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 20. jūnija saistošie noteikumi Nr.19-15 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 19-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019. gadam”

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Speciālā budžeta kopsavilkums

Speciālā budžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Paskaidrojuma raksts

Domes lēmums

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošie noteikumi Nr.19-16 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 19-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019. gadam”

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Paskaidrojuma raksts

Domes lēmums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 24. oktobra saistošie noteikumi Nr.19-20 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 19-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019. gadam”

 

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumi pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Ilgtermiņa saistības

Speciālā budžeta kopsavilkums

Speciālā budžeta izdevumu atšifrējums pa programmām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem

Paskaidrojuma raksts

Domes lēmums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr.19-27 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 19-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019. gadam”