3.7 °C, 4.4 m/s, 83.2 %

2017.gads

2017.gads

2017.gada budžets

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr.18-1 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017. gadam”

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām 

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums

Ilgtermiņa saistības

Speciālā budžeta kopsavilkums

Speciālā budžeta izdevumu atšifrējums

Paskaidrojuma raksts

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr.17-20 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017. gadam”

Saistošie noteikumiPamatbudžeta ieņēmumiPamatbudžeta izdevumu kopsavilkumsPamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijāmPamatbudžeta izdevumu atšifrējumsIlgtermiņa saistībasSpeciālā budžeta kopsavilkumsSpeciālā budžeta izdevumu atšifrējumsPaskaidrojuma raksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 24. augusta saistošie noteikumi Nr.17-17 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gadam””

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 25. maija saistošie noteikumi Nr.17-15 “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gadam””