4.8 °C, 5.5 m/s, 81.1 %

2016.gads

2016.gads

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.17-1 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.16-6 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2016.gadam”

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums

Ilgtermiņa saistības

Speciālā budžeta kopsavilkums

Speciālā budžeta atšifrējums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 27.oktobra saistošie noteikumi Nr.16-22 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.16-6 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2016. gadam””

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijam

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums

Ilgtermiņa saistības

Speciālā budžeta atšifrējums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.jūlija saistošie noteikumi Nr.16-17 „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.16-6 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2016. gadam””

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums

Ilgtermiņa saistības

Speciālā budžeta atšifrējums

Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16-6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2016. gadam” (2016.gada 18.februāris)

Saistošie noteikumi

Pamatbudžeta ieņēmumi

Pamatbudžeta izdevumu kopsavilkums

Pamatbudžeta izdevumi pa valdības funkcijām

Pamatbudžeta izdevumu atšifrējums

Ilgtermiņa saistības

Speciālā budžeta kopsavilkums

Speciālā budžeta atšifrējums

Paskaidrojuma raksts