10.3 °C, 3.9 m/s, 85.8 %

Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana (12.2013.)

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsIelu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana (12.2013.)
Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana (12.2013.)

Projekta mērķis – ir izveidot mūsdienīgu un kvalitatīvu apakšzemes un virszemes infrastruktūru Jelgavas pilsētas centrā, rekonstruējot trīs centra daļas ielas un labiekārtojot Driksas upes krastmalu, līdz ar to nodrošinot pilsētas centra kvalitatīvu sasniedzamību un efektīvu transporta plūsmas caurlaidību, mazinot satiksmes negadījumu skaitu un veidojot pievilcīgu dzīves vidi.
Projekta budžets – 13 435 060, 00 LVL .
Finasējums avots – Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% – 11 419 800 , 00LVL valsts budžeta dotācija 2.25% – 302 289, 00 LVL un Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums 12.75% – 1 712 971, 00 LVL

Projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu un kvalitatīvu apakšzemes un virszemes infrastruktūru Jelgavas pilsētas centrā, rekonstruējot trīs centra daļas ielas un labiekārtojot Driksas upes krastmalu, līdz ar to nodrošinot pilsētas centra kvalitatīvu sasniedzamību un efektīvu transporta plūsmas caurlaidību, mazinot satiksmes negadījumu skaitu un veidojot pievilcīgu dzīves vidi.

Projekta ietvaros tika veikta:
1. Raiņa ielas rekonstrukcija.
2. J.Čakstes bulvāra rekonstrukcija gar Driksas upes krastu (t.sk. Pilssalas iela).
3. Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Dambja ielas līdz J.Čakstes bulvārim.

Rekonstrukcijas darbu ietvaros tika veikta vairāku jaunu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru izbūve, rekonstruētas ielu brauktuves un ietves, gar brauktuves malām izbūvētas autostāvvietas īslaicīgai automašīnu novietošanai, izbūvētas gājēju pārejas, veikta krustojumu un luksoforu aprīkošana un pieslēgšana Inteliģentās transporta vadības sistēmai, rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturvietas, izbūvēta gājēju ietve ar veloceliņu (promenāde) gar Driksas upi, izbūvēti krasta nostiprinājumu konstruktīvie risinājumus un gājēju atpūtas zona, rekonstruēti esošo koku alejas apstādījumi, izbūvēts gājēju tiltiņš pāri Driksas upei uz Pasta salu, pontona tilts zem Driksas upes un rekonstruēts tilts uz Pasta salu pāri kanālam, kā arī rekonstruēts ielu apgaismojums.

Projekts tika ieviests paralēli ar Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”, kura ietvaros notika ūdens tīklu rekonstrukcija un paplašināšana posmā: Mātera iela – J.Čakstes bulvāris – Lielā iela – Mātera iela.

2012.gada septembrī tika atklāta rekonstruētā Raiņa iela. Rekonstruētā ielas posma garums ir 1340 m, kopējā platība, kurā tika veikti būvdarbi ir 35220,40 m2. Rekonstrukcijas darbu ietvaros pilnībā atjaunota brauktuve, izbūvētas gājēju ietves un veloceliņš, rekonstruēti seši krustojumi ar luksoforu objektiem un uzstādītas jaunas autobusu pieturvietas, kā arī jauna dizaina afišu stabi.
Rekonstrukcijas darbus veica SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” līgumcena LVL 3 776 615,23 (ar PVN), bet būvuzraudzību SIA „Jurēvičs un partneri”, līgumcena LVL 26 26428,10 (ar PVN) un autoruzraudzību SIA „3C”, līgumcena LVL 38 972,31 (ar PVN).

2012.gada novembrī tika atklāts rekonstruētais Jāņa Čakstes bulvāris un jaunais Mītavas tilts.
Būvdarbu ietvaros tika veikta J.Čakstes bulvāra rekonstrukcija posmā Raiņa ielas līdz Lielajai ielai (0,5 km), rekonstruēta ielas brauktuve (5112,9 m2) un ietves (9250,60 m2), gar brauktuves malām izbūvētas autostāvvietas īslaicīgai automašīnu novietošanai, izbūvētas gājēju pārejas un ietve ar veloceliņu (promenāde) gar Driksas upi, izbūvēti krasta nostiprinājumi un gājēju atpūtas zona, rekonstruēti esošo koku alejas apstādījumi, uz Pasta salu pāri Driksas upei izbūvēts jauns gājēju tilts (Mītavas tilts), izbūvēts pontona tilts zem Driksas upes un rekonstruēts tilts uz Pasta salu pāri kanālam, kā arī kopumā rekonstruēts ielu apgaismojums un veikti labiekārtošanas darbi.

Mītavas tilts faktos un skaitļos
Unikālas S veida formas tilts, liekts trijās dimensijās, kuram Eiropā grūti atrast līdzvērtīgu.
Tilta laiduma garums: 152 m, ar betonēto pagarinājumu pilsētas pusē – 199.6 m
Platums: 3.5 m
Vanšu skaits: 28
Divi piloni: 22 m un 24 m
Tērauda elementu skaits: 3850
Laiduma konstrukcija izgatavota no septiņiem 19 – 24 metrus gariem blokiem

Būvprojekta „Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija, Jelgavā” autors ir SIA „3C”.
Būvprojekta arhitektūras daļu izstrādāja SIA „Arhitektu kompānija „Ivara Šļivkas birojs”, bet tiltu daļu SIA „Projekts 3”.

Ģenerāluzņēmējs SIA „Tilts” nodrošināja visu būvdarbu vadību, kā arī veica promenādes betonēšanas un izbūves darbus, visu tiltu izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus.


Galvenie apakšuzņēmēji: SIA „Ceļu būvniecības sabiedrību „IGATE””, veica ielas izbūves un bruģēšanas darbus, kā arī lietus ūdens tīklu izbūves darbus, SIA „Jasi M” veica ārējās elektroapgādes un ielu apgaismojuma izbūvi, SIA „MCB Būve” telekomunikāciju sistēmu tīklu izbūves darbus, bet SIA „Saava – LV” nodrošināja satiksmes organizāciju.
Rekonstrukcijas darbu izmaksas bija LVL 6 168 933,10 (ar PVN).

Visu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību veica AS „Ceļu inženieri” (līgumcena LVL 170 043,21 (ar PVN)), bet autoruzraudzību projekta autori (līgumcena LVL 103 753,13).

2013.gada nogalē tika pabeigts objekts “Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai”. Lielās ielas projekts no citiem ielu infrastruktūras projektiem atšķiras, jo iela ir ieguvusi kardināli jaunu veidolu. Jelgavas centrālā iela ir kļuvusi pieejamāka kājāmgājējiem un velosipēdistiem (69 velosipēdu turētāji), cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir izbūvētas plašas ietves (17 835.80m2) un labiekārtota teritorija (10 950 m2), izvietoti 26 soliņi, 44 puķu kastes, kas pavasarī tiks piepildītas ar skaistiem ziediem. Bet autobraucējiem ir iespējams novietot automašīnas ielas malā esošajās stāvvietās (3407 m2). Ir radīta iespēja ērti apmeklēt ielas malās esošās sabiedriskās iestādes un arī tirdzniecības vietas, tādējādi ir padomāts arī par uzņēmējiem, kas atrodas Lielajā ielā.


Būvdarbus veica SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate””, autoruzraudzību SIA „3C”, bet būvuzraudzību – AS „Ceļu inženieri”, objekta kopējās izmaksas LVL 5 395 275.29 (ar PVN).

Projekta ietvaros vēl tika veikti Uzvaras ielas asfaltēšanas darbi posmā no Lielās ielas līdz Uzvaras parkam un Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija posmā no Lielās ielas līdz Ausekļa ielai.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 14 003 089.20 lati, t. sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% – 11 902 625.82 lati, valsts budžeta dotācija 2.25% – 315 069.51 lati un Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums 12.75% – 1 785 393.87 lati.

Projekta realizācijas rezultātā ir izveidota mūsdienīga un kvalitatīva apakšzemes un virszemes infrastruktūra Jelgavas pilsētas centrā.

Projekts tika īstenots laika periodā no 2010.gada decembra līdz 2013.gada decembrim.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
63005472