-3.3 °C, 2.5 m/s, 88.1 %

Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem

Sākumlapa DokumentiProjekti2013.gadsSociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem
Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem

Projekta mērķis – attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu Jelgavas pilsētā, lai mazinātu romu tautības pārstāvju sociālo atstumtību, iesaistītu tos izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs, integrētu sabiedrībā.
Projekta budžets  –  78 729,91 LVL
Finansējuma avots – 100% ESF finansējums.

Projekts „Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem” Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/065

Projekta mērķa grupa: Jelgavas pilsētā dzīvojošas romu tautības ģimenes ar pirmsskolas (no 6 gadu vecuma) un jaunākā skolas vecuma bērniem – kopā 50 personas.
No 2013.gada 7.marta mērķa grupa: Jelgavas pilsētas dzīvojošās romu tautības ģimenes ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem – kopā 60 personas.
Projektā plānotās aktivitātes: sociālās rehabilitācijas un analfabētisma mazināšanas programmas izstrāde, pilotēšana un ieviešana bērniem un pieaugušajiem, projekta vadība, informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.
Projekta plānotie rezultāti: Jelgavas pilsētā izveidots jauns sociālais pakalpojums, ar iespēju romu tautības pārstāvju bērniem un ģimenēm saņemt atbalstu, sociālo rehabilitāciju un speciālistu palīdzību mācīšanās, sociālo iemaņu apgūšanas un citos ar nodarbinātību un dzīves kvalitāti saistītos jautājumos.

Sadarbības partneris – pašvaldības iestāde „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.
Projekta īstenošanas vieta – pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” dienas centrs „Atbalsts” Stacijas ielā 13, Jelgavā.
Projekta norises laiks: 01.01.2012.-31.12.2013. – 24 mēneši.
Projekta kopējās izmaksas: 78729,91 LVL – 100% ESF finansējums.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
t.63005485, 63005506

 

 

2013.gada decembra beigās noslēdzās projekta aktivitātes. Lai izvērtētu mērķa grupas apmierinātību, grupu nodarbību noslēgumā tika veikta dalībnieku aptauja par dalībnieku vērtējumu projekta aktivitātēm.
Kopumā dalībnieki atzīst, ka dalība projektā ir uzlabojusi viņu dzīves kvalitāti, ir sniegti ieteikumi, kā arī informācija, ko būtu nepieciešams uzlabot īstenojot līdzīgus projektus.

Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties pielikumā.

Aptaujas rezultāti (280.28 Kb)

 

2013.gada augusts – oktobris.
Projekts „Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem” Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/065
Projektā aktivitātes turpinās – augusta – novembra mēnesī turpinās interešu izglītības nodarbības (mājsaimniecības prasmes, šūšanas, kulinārijas, mūzikas u.c.), kā arī nodarbības pie psihologa un sociālā darbinieka. Septembrī un oktobrī notikušas 172 mācību atbalsta konsultācijas, lai bērniem palīdzētu sagatavoties nākošās dienas mācību procesam. Pārskata periodā notikušas 2 izglītojošās konsultācijas pie jurista.   28/08/2013. tika organizēta ekskursija uz Botānisko dārzu un centru „Dardedze”, 30/08/2013. bērniem un pieaugušajiem tika organizēts kopīgs pasākums par godu jaunā mācību sākumam. 21/09/2013. Mērķa grupai bija iespēja apmeklēt Rīgas zooloģisko dārzu.    

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
t.63005486

 

 

Periods: 01.05.2013 – 31.07.2013
Projekts
„Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem” Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/065
Projekta mērķis: attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu Jelgavas pilsētā, lai mazinātu romu tautības pārstāvju sociālo atstumtību, iesaistītu tos izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs, integrētu sabiedrībā.

Projektā aktīvi iesaistījušās 11 Jelgavas pilsētā dzīvojošas romu tautības ģimenes ar pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.
Projekta aktivitāšu ietvaros romu ģimenes iesaistās, gan individuālās, gan grupu nodarbībās pie speciālistiem. Arī vasarā, no skolas un mācībām brīvajā laikā romu ģimeņu bērniem tik piedāvātas mācību atbalsta konsultācijas, mājsaimniecības un dažādas interešu nodarbības. Pieaugušajiem pēc nepieciešamības ir nodrošināta iespēja mācīties lasīt un rakstīt, piedalīties mājsaimniecības un interešu nodarbībās, kā arī saņemt individuālās konsultācijas higiēnas un pašaprūpes prasmju un iemaņu veidošanai, bērnu audzināšanas jautājumu risināšanai, veselības uzlabošanai un ģimenes dzīves apstākļu uzlabošanai.
Visu vasaru gan bērni, gan pieaugušie var piedalīties interešu nodarbībās – kulinārijā, šūšanā, mūzikā un kokapstrādē, kā arī apgūt mājsaimniecības, higiēnas un pašaprūpes prasmes.
14.06.2013. romu ģimenes ar bērniem devās ekskursijā uz Baskāju taku Smārdē un 12.07.2013.piedalījās aktīvās atpūtas pasākumā pie ūdens, Jūrmalā.

Informācija sagatavota
Projektu vadības sektorā
t.63005486

 

 

Periods: 01.02.2013 – 30.04.2013
Šī gada februārī noslēdzies darbs pirmajām desmit mērķa grupas ģimenēm un jau mēneša otrajā pusē projektā tika uzņemtas vēl 10 romu tautības ģimenes ar bērniem pirmsskolas un skolas vecumā, šoreiz iekļaujot arī jaunākos ģimenes locekļus – mazos bērnus, tādējādi rasta iespēja visai ģimenei, neatkarīgi no bērnu vecuma piedalīties projektā un saņem sociālo pakalpojumu. 15.februārī notika jauno dalībnieku iepazīšanās pasākums, kam turpmāko 10 mēnešu garumā sekos dažādas izglītojošas, atbalstošas un ģimeni saliedējošas nodarbības. Projekta aktivitāšu ietvaros notiek gan individuāls, gan grupu darbs ar mērķa grupas dalībniekiem. Projekta laikā romu ģimeņu bērniem tik piedāvātas mācību atbalsta konsultācijas, mājsaimniecības un dažādas interešu nodarbības. Pieaugušajiem pēc nepieciešamības ir nodrošināta iespēja mācīties lasīt un rakstīt, piedalīties mājsaimniecības un interešu nodarbībās, kā arī saņemt individuālās konsultācijas higiēnas un pašaprūpes prasmju un iemaņu veidošanai, bērnu audzināšanas jautājumu risināšanai, veselības uzlabošanai un ģimenes dzīves apstākļu uzlabošanai. Februāra mēnesis tika uzsākts ar mācību konsultācijām bērniem un lasīšanas rakstīšanas prasmju veidošanas nodarbībām pieaugušajiem, kā arī pieaugušajiem īpaši noderīgas bija lekcijas veselības veicināšanā un atkarību profilakses jautājumos. Martā tika uzsāktas arī praktiskās sadzīves prasmju un mājsaimniecības nodarbības, kā arī bērni un pieaugušie varēja pilnveidot un apgūt jaunas iemaņas šūšanas nodarbībās un 20.aprīlī visi kopīgi apmeklēja izrādi „Pelnrušķīte” Dailes teātrī.

Projekta prezentācija (5.15 Mb)

 

 

Periods: 01.11.2012. – 31.01.2013.
Projektā aktīvi piedalās 10 Jelgavas pilsētā dzīvojošas romu tautības ģimenes ar pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.

Projekta aktivitāšu ietvaros notiek gan individuāls, gan grupu darbs ar mērķa grupas dalībniekiem. Projekta laikā romu ģimeņu bērniem tik piedāvātas mācību atbalsta konsultācijas, mājsaimniecības un dažādas interešu nodarbības. Pieaugušajiem pēc nepieciešamības ir nodrošināta iespēja mācīties lasīt un rakstīt, piedalīties mājsaimniecības un interešu nodarbībās, kā arī saņem tindividuālās konsultācijas higiēnas un pašaprūpes prasmju un iemaņu veidošanai, bērnu audzināšanas jautājumu risināšanai, veselības uzlabošanai un ģimenes dzīves apstākļu uzlabošanai. Gada nogalē, 17.decembrī, romu bērni kopā ar vecākiem aktivitāšu kuratora pavadībā Sabiedrības integrācijas pārvaldē apmeklēja PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – „Sloka” romu dienas centra izveidotā ansambļa „DUJ ŠPALĀ” jeb tulkojumā „DIVI BRĀĻI” koncertu, bet 27. decembrī projektā iesaistītās romu ģimenes ar bērniem apciemoja Ziemassvētku vecītis un dienas centra „Atbalsts” klienti priecēja visus ar teatrālu uzvedumu ”Divējādas precības Ziemassvētkos”.

Sakarā ar to, ka no februārī noslēgsies darbs ar esošo mērķa grupu un mēneša otrajā pusē projektā tiks uzņemti jauni dalībnieki (10 romu tautības ģimenes ar bērniem pirmsskolas un skolas vecumā), janvārī notiek aktīva mērķa grupas dalībnieku apzināšana un  grupas komplektēšana dalībai programmā 2013.gadā.

 

 

Periods: 01.08.- 31.10.
Mājsaimniecības nodarbībās un  individuālās konsultācijās sadzīves prasmju un iemaņu veidošanai speciālisti kopā ar projekta aktivitāšu kuratoru sniedz atbalstu un nepieciešamo palīdzību ikdienas jautājumu risināšanā un dzīves kvalitātes paaugstināšanā. Katru mēnesi romu bērni kopā ar vecākiem ģimenes apvienošanas un izglītošanas nolūkos dodas ekskursijās un apmeklē nozīmīgas vietas – septembrī – ekskursija uz Rīgas Zooloģisko dārzu, oktobrī  – ekskursija uz Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torni un Lāču maizes ceptuvi.

 

 

Periods: 01.05.- 31.07.
Projekta aktivitāšu  ietvaros notiek gan individuāls, gan grupu  darbs ar mērķa grupas dalībniekiem. Jūlija mēnesī ir uzsākušās mūzikas un kulinārijas nodarbības, kur gan vecāki gan bērni iegūst jaunas zināšanas un apgūst jaunas vai pilnveido savas līdzšinējās prasmes.

Augusta mēnesī romu ģimeņu bērniem  un pieaugušajiem tiks piedāvātas radošās nodarbības un mācību atbalsta konsultācijas, lai palīdzētu vecākiem bērnus sagatavot skolas gaitām. Mājsaimniecības nodarbībās un  individuālās konsultācijās sadzīves prasmju un iemaņu veidošanai speciālisti kopā ar projekta aktivitāšu kuratoru sniedz atbalstu un nepieciešamo palīdzību,  ikdienas jautājumu risināšanā un dzīves kvalitātes paaugstināšanā.

Katru mēnesi romu bērni kopā ar vecākiem ģimenes apvienošanas un izglītošanas nolūkos dodas ekskursijās un apmeklē nozīmīgas vietas, maijā tika apmeklēts Tērvetes dabas parks, bet augusta mēnesī ģimenes ar bērniem plāno apmeklēt Rīgas Zoo dārzu.

 

 

Periods: 01.01.- 30.04.
Dalībai projektā uz 20.04.2012. pieteikušās 13 Jelgavas pilsētā dzīvojošas romu tautības ģimenes ar pirmsskolas (no 6 gadu vecuma) un jaunākā skolas vecuma bērniem – kopā 27 personas.

20.04.2012. uzsāktas projektā plānotās aktivitātes, notikusi iepazīšanās tikšanās ar projekta speciālistiem un plānotajām nodarbībām.

Šobrīd uzsāktas individuālas konsultācijas un speciālistu grupu darbs ar mērķa grupas dalībniekiem. Romu ģimeņu pārstāvjiem tiek piedāvātas konsultācijas sadzīves prasmju un iemaņu veidošanā, projekta aktivitāšu kurators kopā ar sociālo rehabilitētāju apzina ģimenēm un bērniem nepieciešamo palīdzību, sniedz atbalstu ikdienas jautājumu risināšanā.

Projekta prezentācija (5.15 Mb)