-4.4 °C, 0.9 m/s, 92.6 %

Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā

Sākumlapa DokumentiProjekti2016.gadsSporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā
Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā

Projekta mērķis ir uzlabot bērnu fizisko attīstību un pēctecīgu mācību priekšmetu „Fiziskā izglītība un veselība” un „Sports” satura apguvi visās vispārējās izglītības pakāpēs
Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada 1.augusta līdz 2016.gada 1.oktobrim.
Projekta kopējais finansējums ir 6 991,00 euro, no kuriem 50 % jeb 3 495,50 euro tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem un 50 % jeb 3 495,50 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Projekta mērķis ir uzlabot bērnu fizisko attīstību un pēctecīgu mācību priekšmetu „Fiziskā izglītība un veselība” un „Sports” satura apguvi visās vispārējās izglītības pakāpēs, papildinot un pilnveidojot bērnu vecumam un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā atbilstoša sporta inventāra nodrošinājumu sešās pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi nodrošinot iespējas ikvienam bērnam un jaunietim iesaistīties sporta nodarbībās, piemērojot fizisko aktivitāšu veidus atbilstoši viņu fiziskajai sagatavotībai un interesēm, kā arī nodrošinot, lai bērni un jaunieši ar invaliditāti varētu nodarboties ar sportu atbilstoši viņu interesēm un spējām iesaistīties pielāgotās sporta aktivitātēs.

Projekta ietvaros nepieciešamais sporta inventārs tiks piegādāts 6 Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm:

  • Jelgavas 1.internātpamatskola, Institūta iela 4;
  • Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9;
  • Jelgavas 2.pamatskola, Sarmas iela 2;
  • Jelgavas 6.vidusskola, Loka maģistrāle 29;
  • pirmsskolas izglītības iestāde „Zīļuks ”, Skautu iela 1a;
  • pirmsskolas izglītības iestāde „Kāpēcīši ”, Ganību iela 66.


Projekta īstenošanas laiks no 2016.gada 1.augusta līdz 2016.gada 1.oktobrim.
Projekta kopējais finansējums ir 6 991,00 euro, no kuriem 50 % jeb 3 495,50 euro tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem un 50 % jeb 3 495,50 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta mērķa grupa ir 2396 izglītības iestāžu audzēkņi, no kuriem 410 ir Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērni un 1986 izglītības iestāžu skolēni.

Mācību priekšmetu „Sports” un „Fiziskā izglītība un veselība” satura īstenošanai – t.i., pamatkustību apguvei un nostiprināšanai, kā arī konkrētu sporta spēļu elementu apguvei ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra un materiālais nodrošinājums. Mācību procesa un sporta stundu pievilcīguma palielināšanā un bērnu drošības vajadzību nodrošināšanā īpaša loma ir mūsdienīgam, kvalitatīvam un dažādām bērnu vajadzībām atbilstošai sporta materiāltehniskai bāzei. Pieaugot sporta nodarbību intensitātei (gan “olimpiskās klases”, gan plāns par trešās sporta stundas iekļaušanu stundu sarakstā), palielinās nepieciešamība atjaunot un papildināt vispārējās izglītības iestāžu sporta inventāru.

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā projektu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” konkursa ietvaros. 

Papildināts sporta inventārs sešām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm (10.11.2016.)

Jelgavas pilsētas pašvaldība, īstenojot projektu „Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā”, ir papildinājusi esošo sporta inventāru sešām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība, īstenojot projektu „Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā”, ir papildinājusi esošo sporta inventāru sešām Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm:
• Jelgavas 1.internātpamatskolai,
• Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai,
• Jelgavas 2.pamatskolai,
• Jelgavas 6.vidusskolai,
• pirmsskolas izglītības iestādei „Zīļuks ”,
• pirmsskolas izglītības iestādei „Kāpēcīši ”.

Projekta ietvaros ir iegādāti 49 veidu sporta inventāra priekšmeti (bumbas, lecamauklas, vingrošanas apļi, smilšu maisiņi, vingrošanas paklāji, līdzsvara celiņi, baseina nūdeles u.c.), kas bērniem un jauniešiem turpmāk palīdzēs pilnveidot dažādas vingrinājumu pamatprasmes un attīstīt un nostiprināt līdzsvara sajūtu. Papildinot sporta inventāru izglītojamajiem ir radīta iespēja nostiprināt veselību, attīstīt savas fiziskās spējas, lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Savukārt pedagogiem jaunais inventārs radīs iespēju nodrošināt kvalitatīvāku, interesantāku un daudzveidīgāku mācību procesu.

Projekts „Sporta inventāra iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēm 2016.gadā” tika īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā projektu „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs” konkursa ietvaros.  Projekta kopējais finansējums ir 7 628.79 EUR, no kuriem 3495.50 EUR finansē Izglītības un zinātnes ministrija un 4 133.29 EUR ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Projektu vadības sektors
Tālrunis: 63005471