19.1 °C, 4.3 m/s, 74.3 %

Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)

Sākumlapa DokumentiProjekti2017.gadsCivilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)
Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās (C-System)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis: Pilnveidot civilās aizsardzības sistēmu, nodrošināt operatīvu un efektīvu publisko pakalpojumu sniegšanu un to pielietošanu civilajā aizsardzībā.

 

Projekta īstenošanā ir iesaistīti 2 partneri – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” un Šauļu pilsētas dome (vadošais partneris).

 

Projekta īstenošanas ietvaros plānots:

  1. 1. Pilnveidot un attīstīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” materiāltehnisko resursu bāzi un izveidot ekvivalentu centru Šauļu pilsētā, pēc pārņemtās pieredzes;
  2. 2. Pilnveidot videonovērošanas sistēmu, ieviešot videoanalītikas risinājumus, tādējādi uzlabojot uzraudzības risinājumus potenciāli sociāli bīstamajās vietās Jelgavā un Šauļos;
  3. 3. Pilnveidot Jelgavas pilsētas interaktīvās kartes risinājumu un izstrādāt vienotu mobilo aplikāciju Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, lai nodrošinātu sabiedrības paaugstinātu iesaisti Jelgavas pilsētas procesu pārraudzībā gan ikdienā, gan ārkārtējās situācijās;
  4. 4. Izstrādāt konceptu modernam mobilajam sakaru punktam civilās aizsardzības iesaistīto dienestu kvalitātīvai un efektīvai informācijas aprites nodrošināšanai, kā arī tā ieviešanu darbībā.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  1. 1. Pārrobežu sadarbības rezultātā, sniedzot civilās aizsardzības pakalpojumus iedzīvotājiem, projekta ietvaros ļaus pilnveidot un attīstīt juridisko un administratīvo sadarbību, kā arī projektā iesaistītajām pusēm pārņemt un pielietot savā praksē partneru pielietotos risinājumus un pieredzi;
  2. 2. Pārrobežu projekta pievienotā vērtība būs novērojama vairākos aspektos, piemēram, savlaicīga riska novērtēšanā un novēršanā, pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā u.c.

 

Projekta īstenošanas laiks no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam.

 

Projekta kopējais budžets ir 588 235.30 EUR, t.sk. 500 000.00 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” plānotais projekta budžets ir 294 229.10 EUR, t.sk. 250 094.73 EUR (85%) ERAF finansējums, 14 711.46 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 29 517.64 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējums.

 

Papildus informācija par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam skatīt vietnē: www.latlit.eu.

 

 

Jelgavas un Šauļu pašvaldību pārstāvji tiekas projekta uzsākšanas seminārā, lai pārrunātu projekta aktivitātes

12.09.2017.

Otrdien, 12.septembrī, Šauļu pilsētas domē notika pirmā projekta “Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās” sanāksme. Tajā piedalījās Šauļu pilsētas pašvaldība kā vadošais partneris, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” kā projekta partneris Jelgavas pilsētā un Jelgavas pilsētas domes IT pārvaldes un Jelgavas Pašvaldības policijas pārstāvji. 

DSCF7822.JPG 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta partneri jau iepriekš ir uzsākuši veiksmīgu sadarbību vides un civilās aizsardzības jomā. Turpinot iesākto sadarbību, kopīgie izaicinājumi, kuriem partneri projekta ietvaros pievērš uzmanību, ir civilās aizsardzības resursu spēju un kvalitātes paaugstināšana, Latvijas un Lietuvas pašvaldību sniegtajos civilās aizsardzības pakalpojumos sabiedrībai.

 

Kopējais projekta mērķis ir uzlabot civilās aizsardzības sistēmu, nodrošinot operatīvu un efektīvu publisko pakalpojumu sniegšanu un to pielietošanu preventīvās civilās aizsardzības jomā (ēku, vides, biznesa un izglītības iestāžu pasargāšana).

 

Pārrobežu sadarbība, sniedzot civilās aizsardzības pakalpojumus iedzīvotājiem, projekta ietvaros ļaus pilnveidot un attīstīt juridisko un administratīvo sadarbību, kā arī projektā iesaistītajām pusēm pārņemt un pielietot savā praksē partneru pielietotos risinājumus un pieredzi. Pārrobežu projekta pievienotā vērtība būs novērojama vairākos aspektos, piemēram, savlaicīga riska novērtēšanā un novēršanā, pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā u.c. Papildu juridiskajai un administratīvajai sadarbībai, tiks paaugstināta efektivitāte un caurskatāmība, veicot civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanu pašvaldībā, veicot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.

DSCF7829.JPG 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam. Projekta kopējais budžets ir 588 235.30 EUR, t.sk. 500 000.00 EUR (85%) Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

 

Foto: Šauļu pilsētas pašvaldības arhīvs