-4.4 °C, 4.1 m/s, 85.2 %

Jauniešus aicina piedalīties projektā “PROTI un DARI!” 06.01.2017.

Sākumlapa DokumentiProjekti2017.gadsPROTI un DARI!Jauniešus aicina piedalīties projektā “PROTI un DARI!” 06.01.2017.
Jauniešus aicina piedalīties projektā “PROTI un DARI!” 06.01.2017.

JSPA_NAP_ES.png

 

Laika periodā no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim projekta Nr.8.3.3.0/15/I/001 “PROTI un DARI!” ietvaros Jelgavas pilsētā veiktas sekojošas aktivitātes:

  • noslēgti darba līgumi ar 1 programmas vadītāju un 2 mentoriem;
  • noslēgts nomas līgums par telpu Dobeles ielā 62a, Jelgavā izmantošanu darbam ar jauniešiem projekta ietvaros;
  • projektā iesaistīti 5 jaunieši, veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses, iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus.  Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz viņa profilēšanas rezultātiem, izstrādāta individuālā pasākumu programma (IPP);
  • no 2016.gada 21.novembra 4 jauniešiem uzsākta IPP īstenošana, kuru plānotais īstenošanas laiks – 3 jauniešiem – 6 mēneši, 1 jaunietim – 4 mēneši. IPP īstenošanas laikā līdz 2016.gada 31.decembrim jauniešiem notikušas konsultācijas pie karjeras konsultanta, tiek sniegtas veselības veicināšanas speciālista konsultācijas. Lai jaunieši labāk iepazītu profesiju un darba tirgus pasauli, viņi tiek iepazīstināti ar dažādu arodu speciālistiem. Dažiem jauniešiem tiek sniegta logopēda un psihologa konsultācijas un nodarbības. Vairākiem mērķa grupas jauniešiem to individuālo pasākumu programmas īstenošanas ietvaros nepieciešami kanisterapijas pakalpojumi, kanisterapija paaugstina pašapziņu, attīsta empātiju. Jauniešiem tiek nodrošinātas arī mākslas un interešu izglītības nodarbības. Viena no būtiskām aktivitātēm ir arī fizisko aktivitāšu nodarbības.
  • Ar 2016.gada 29.novembra Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektores rīkojumu Nr.356-ri Projekta īstenošanā iesaistīti stratēģiskie partneri, kas sniedz savu atbalstu mērķa grupas jauniešu apzināšanā un iesaistē, IPP īstenošanā – Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes: Kultūra, Jelgavas izglītības pārvalde, Zemgales reģionālais kompetenču attīstības centrs, Sociālo lietu pārvalde, Sporta servisa centrs, Jelgavas pilsētas pašvaldības policija, izglītības iestādes – Jelgavas 1.internātpamatskola, bērnu un jauniešu centrs “Junda”, Jelgavas Amatu vidusskola, kā arī Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde.

 

 

Informāciju sagatavoja

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Tālr. 63005485