-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsJelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana
Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana

 

Projekts Nr. 4.2.2.0/17/I/061 Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana

2018.gada 6.septembrī Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta 4.2.2.0/17/I/061 “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (turpmāk – Projekts).

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkā Zemgales prospektā 7, kur pēc projekta īstenošanas tiks izvietots Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes “Jelgavas bērnu un jauniešu centrs  “Junda””.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas darbības: 

 • Bēniņu pārseguma siltināšana;
 • Ārsienu tehniskā stāvokļa uzlabošana;
 • Ārsienu siltināšana ēkas sētas fasādes daļai un jaunai ēkas daļai;
 • Grīdu atjaunošana;
 • Ēkas logu nomaiņa;
 • Ēkas veco koka durvju nomaiņa un ieejas durvju atjaunošana;
 • Apkures sistēmas renovācija ;
 • Karstā ūdens sistēmas atjaunošana;
 • Elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības atjaunošana;
 • Dabiskās ventilācijas sistēmas sakārtošana un remonts;
 • Būvuzraudzība;
 • Autoruzraudzība;
 • Publicitātes pasākumi.

Veicot projektā plānotās darbības tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša mācību un darba vide, paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā.

 

Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas:

 • Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 95 835.204  kWh/gadā;
 • Co2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums 24.84 CO2/t/gadā;
 • Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums uz 101.33 kWh/m2/gadā;
 • Sasniegts vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 74.12 kWh/m2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas energoefektivitātes paaugstināšanai ir  1 278 945.17 euro, no tiem 219 462.00 euro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 264 463.11 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un  795 020.06 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Lai īstenotu projekta aktivitātes, saskaņā ar atklāta konkursa, identifikācijas Nr.  JPD2018/1/AK, rezultātiem, 2018. gada 25.maijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “TORENSBERG”. Par būvuzraudzības veikšanu, saskaņā ar atklāta konkursa, identifikācijas Nr. JPD2018/28/AK, rezultātiem, 2018. gada 17.maijā tika noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “MM61” Autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA “Komunālprojekts Jelgava”.

Projekta plānotais īstenošanas periods: 2018.gada augusts – 2020.gada jūlijs.

 

Projekta aktualitātes uz 19.03.2019.

 

Ēkā Zemgales prospektā 7 turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Eiropas Savienības fonda projekta 4.2.2.0/17/I/061 ietvaros:

 • Pabeigta jumta konstrukciju nomaiņa un pastiprināšana, jumta seguma nomaiņa un otrā stāva pārseguma siltināšana izņemot zonu, kur šobrīd notiek jauna būvapjoma izbūve ventilācijas agregātu uzstādīšanai.
 • Pabeigti ēkas cokola virsmas izlīdzināšanas un atjaunošanas darbi, veikta ēkas cokola hidroizolācija un siltināšana. Uzsākti sagatavošanās darbi ēkas fasāžu siltināšanai, norisinās fasāžu attīrīšana, labošana, uzsākta ēkas senākās daļas fasādes dekoratīvo elementu atjaunošana.
 • Pabeigti pirmā stāva grīdu konstrukciju izbūves darbi, pabeigti grīdu siltināšanas darbi, ēkas vēsturiskajā daļā pabeigta arī grīdas izlīdzinošā slāņa izbūve. Šobrīd norisinās grīdas izlīdzinošā slāņa izbūves darbi ēkas jaunākajā daļā.
 • Uzsākta veco koka logu nomaiņa uz jauniem koka logiem ēkas vēsturiskajā daļā.
 • Norisinās ēkas apkures sistēmu nomaiņa un sildķermeņu uzstādīšana.
 • Norisinās apgaismojuma un elektroapgādes sistēmu izbūve.
 • Norisinās ventilācijas sistēmu izbūve.

 

Projekta aktualitātes uz 23.03.2020.

 

Ēkā Zemgales prospektā 7 noslēgumam tuvojas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi Eiropas Savienības fonda projekta 4.2.2.0/17/I/061 ietvaros: 

 • Pilnībā pabeigta jumta konstrukciju nomaiņa un pastiprināšana, jumta seguma nomaiņa un otrā stāva pārseguma siltināšana.
 • Pabeigti ēkas cokola virsmas izlīdzināšanas un atjaunošanas darbi, veikta ēkas cokola hidroizolācija un siltināšana. Pabeigti ēkas fasāžu siltināšanas darbi, pabeigta ēkas senākās daļas fasādes dekoratīvo elementu atjaunošana.
 • Pabeigti pirmā stāva grīdu konstrukciju izbūves darbi, pabeigti grīdu siltināšanas darbi, ēkas vēsturiskajā daļā.. Pabeigti grīdu konstrukciju izbūves darbi ēkas jaunākajā daļā.
 • Pabeigta veco koka logu nomaiņa uz jauniem koka logiem ēkas vēsturiskajā daļā.
 • Pabeigta ēkas apkures sistēmu nomaiņa un sildķermeņu uzstādīšana.
 • Gandrīz pabeigta apgaismojuma un elektroapgādes sistēmu izbūve.
 • Pabeigta ventilācijas sistēmu izbūve.
 • Norisinās izbūvēto ventilācijas un apkures sistēmu balansēšana un regulēšana.

 

 

Kontakti:

Krista Vula

Projektu vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005547
E-Pasts: Krista.Vula@dome.jelgava.lv