-1.8 °C, 4.9 m/s, 88.8 %

Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde

Sākumlapa DokumentiProjekti2018. gadsTematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde
Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde

LVAF_logo.jpg

Projekta Nr. 1-08/43/2018

 

Projekta mērķis: izstrādāt tematisko plānojumu “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās”.

 

Projekta galvenās darbības:

 

1. Veikt izpēti un datu sagatavošanu tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošanai Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrādei.

2. Apzināt publisko ūdeņu objektus Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, precizēt to robežas un esošo izmantošanu teritorijas plānošanas vajadzībām.

3. Izvērtēt publisko ūdeņu un tiem piegulošo teritoriju faktisko izmantošanu, publisko pieejamību, izstrādāt principus ūdeņu teritoriju un krastmalu izmantošanai, kā arī ūdenim pieguļošo teritoriju apbūvei.

4. Izvērtēt Jelgavas pilsētas publisko ūdeņu kuģošanas, tai skaitā kravu pārvadāšanas iespējas un izstrādāt priekšlikumus ar kuģošanu un cita veida ūdens izmantošanu saistītu funkciju īstenošanai ūdens objektos.

5. Sagatavot publisko ūdeņu objektu un to pieguļošo krastmalu izmantošanas noteikumu projektu un zonējuma plānu.

6. Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” dokumenta apspriešana, prezentēšana un precizēšana.

 

Projektā plānotie rezultāti: izstrādāts tematiskais plānojums “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās”.

 

Finansējums: Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums EUR 10 000,00 apmērā.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2018.gada 1.maija līdz 2019.gada 30.aprīlim.

 

 

Kontakti:

Baiba Rēdere

Projektu vadītāja, Projektu vadības sektors

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005455

E-Pasts: Baiba.Redere@dome.jelgava.lv

 

Projekta aktualitātes

 

02.07.2018. 

Noslēgts līgums par izpēti un datu sagatavošanu tematiskā plānojuma Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās izstrādei

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība projekta aktivitāšu īstenošanai rīkoja cenu aptauju un š.g. 13.jūnijā noslēdza līgumu ar SIA Grupa93 par izpēti un datu sagatavošanu tematiskā plānojuma Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās izstrādei.

 

Līguma ietvaros līdz 2019.gada 12.februārim tiks apzināti publisko ūdeņu objekti Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, precizētas to robežas un esošā izmantošana teritorijas plānošanas vajadzībām, tiks izvērtēta publisko ūdeņu un tiem piegulošo teritoriju faktiskā izmantošana, publiskā pieejamība, izstrādāti principi ūdeņu teritoriju un krastmalu izmantošanai, kā arī ūdenim pieguļošo teritoriju apbūvei. Tāpat notiks Jelgavas pilsētas publisko ūdeņu kuģošanas, tai skaitā kravu pārvadāšanas iespēju izvērtēšana un tiks izstrādāti priekšlikumi ar kuģošanu un cita veida ūdens izmantošanu saistītu funkciju īstenošanai ūdens objektos, kā arī sagatavots publisko ūdeņu objektu izmantošanas noteikumu projekts un zonējuma plāns.

 

Līguma izpilde tiek finansēta Latvijas vides aizsardzības fonda projekta Nr. 1-08/43/2018, Tematiskā plānojuma Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde ietvaros.