-4.4 °C, 4.2 m/s, 85.8 %

Jaunas patstāvīgās ekspozīcijas atklāšana un seminārs par “Interaktīvo spēļu-ekspozīciju ieviešanu praksē”

Sākumlapa DokumentiProjekti2019. gadsStarptautiskais kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš”Jaunas patstāvīgās ekspozīcijas atklāšana un seminārs par “Interaktīvo spēļu-ekspozīciju ieviešanu praksē”
Jaunas patstāvīgās ekspozīcijas atklāšana un seminārs par “Interaktīvo spēļu-ekspozīciju ieviešanu praksē”

12.aprīlī Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā atklāta jauna ekspozīcija “Kari un karavīrs Jelgavā cauri laiku lokiem”, kas apkopo karu vēstures liecības no Livonijas kara laika līdz Otrajam pasaules karam. Savukārt seminārā par “Interaktīvo spēļu-ekspozīciju ieviešanu praksē” nozares profesionāļi dalījās pieredzē par virtuālo risinājumu izstrādi un ieviešanu.

Jaunajā pastāvīgajā ekspozīcija “Karavīrs un kari Jelgavā cauri laiku lokiem” apkopotas vēstures liecības, akcentējot tieši Jelgavu un jelgavnieku lomu tajos. Ekspozīcijā var apskatīt dažādus militāros apbalvojumus, Pirmā un Otrā pasaules kara ieročus, 19. gadsimta pistoles un čuguna lielgabalu.

 

Ekspozīciju papildina divi maketi – Saivas Kuples veidotais makets “Vecā Jelgavas pils pirms uzspridzināšanas 18. gadsimta 40.gados” un Pāvila Lūciņa makets, kas atspoguļo Ziemassvētku kaujas Tīreļpurvā 1917. gada janvārī.

Jaunatklātajā zālē apskatāmi arī karavīru formastērpi, piemēram, 13.–14. gadsimta zemgaļu karavīra tērps, Latvijas armijas karavīra tērps 20. gadsimta 20. gados, Latvijas armijas ģenerāļa forma un citi. Līdz ar jaunās ekspozīcijas atklāšanu pabeigts darbs pie Kara zāles izveides muzeja pirmajā stāvā.

 

Savukārt virtuāli izsekot četru karu norisei – sākot ar Livonijas karu un beidzot ar Otro pasaules karu – var virtuālajā ekspozīcijā “Kari un karavīrs cauri laiku lokiem”. Četros sižetos ekspozīcijas apmeklētājs var iziet cauri četriem kariem, redzēt, kā mainījusies kara tehnika un karavīru formas. Nozīmīga pievienotā vērtība ir iespēja sižetos vērot kara ainas vēsturiskajās Jelgavas vietās, kas mūsdienās ir pilnībā mainījušās. Izmantojot vēsturiskas fotogrāfijas, muzeja darbiniekiem izdevies pilnībā rekonstruēt, piemēram, Jelgavas tirgus laukumu, kura atmosfēru var izjust ar virtuālo briļļu starpniecību.

 

Picture_2.JPG

 

Pirms ekspozīcijas atklāšanas, muzejā norisinājās seminārs par “Interaktīvo animācijas spēļu – ekspozīciju ieviešana praksē”. Tajā Jelgavas muzeja speciālisti un Lietuvas kompānijas “MultimediaMark” darbinieki, kas izstrādāja virtuālās ekspozīcijas tehnisko risinājumu, pastāstīja par gūto praktisko pieredzi inovatīvu risinājumu ieviešanā Dobeles un Tukuma muzeju kolēģiem.

Virtuālā ekspozīcija “Kari un karavīrs cauri laiku lokiem” izstrādāta Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršruts “Baltu ceļš” īstenošanas ietvaros.

 

Pizture_4.JPG

 

Projekta mērķis: ir palielināt apmeklētāju skaitu programmas teritorijā (Latvija – Lietuva), sekmējot tūrisma attīstību un izveidojot starptautiskas nozīmes kultūras tūrisma maršrutu.

 

Projekta kopējās plānotās izmaksas: ir 763 402, 38 EUR, no tām Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotās izmaksas – 117 850, 10 EUR, t.sk. 100 172, 58 EUR (85%) – Eiropas Reģionālā fonda finansējums, 5 892, 51 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija un 11 785, 01 EUR (10%) ir Jelgavas pilsētas pašvaldības finansējums.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 24.aprīļa līdz 2019.gada 23.oktobrim.

 

 

Kontaktinformācija:

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Projektu vadības sektors

Aiga Anitena, projektu vadītāja

Tālrunis: 63005560

E-Pasts: Aiga.Anitena@dome.jelgava.lv