3.9 °C, 4 m/s, 86.5 %

Izglītība

Sākumlapa JaunumiIzglītībaNosaka nākamajā mācību gadā uzņemamo skolēnu skaitu 1., 7. un 10. klasēs
Nosaka nākamajā mācību gadā uzņemamo skolēnu skaitu 1., 7. un 10. klasēs
25/01/2024

Šodien Jelgavas domes sēdē pieņemts lēmums par uzņemamo izglītojamo skaitu Jelgavas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10. klasēs nākamajā, 2024./2025., mācību gadā.

1. klasēs vispārējās pamatizglītības programmās plānots uzņemt 748 skolēnus. Jelgavas 4. sākumskola uzņems 168 bērnus, Jelgavas Centra pamatskola 112, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 112, Jelgavas 4. vidusskola 120, Jelgavas 5. vidusskola 84, Jelgavas Pārlielupes pamatskola 112 un Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola 40 skolēnus.

Bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai 2024./2025. mācību gadā 1. klasē Jelgavas valstspilsētas izglītības iestādēs sāksies 2024. gada 1. martā pulksten 8. Reģistrēties varēs, iesniedzot pieteikumu elektroniski vai klātienē, iepriekš apmeklējumu piesakot. Reģistrācija klātienes apmeklējumam skolu mājaslapās sāksies 12. februārī. Iesniegumu iesniedzot personīgi, jāuzrāda iesniedzēja personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments, aizgādnim – arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija. Iesniedzot iesniegumu elektroniski, bērna likumiskajam pārstāvim uz iestādes pieteikuma e-pasta adresi jānosūta iesniegums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, aizgādnim jāpievieno arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija. Iesnieguma forma publicēta katras skolas tīmekļvietnē.

Jelgavas 4. vidusskolas īstenotajās pamatizglītības programmās ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem mūzikā vai ar sporta ievirzi bērnu reģistrācija sāksies 1. februārī. Klātienes apmeklējumam, lai reģistrētu bērnu mācībām mūzikas vai sporta klasē, jāreģistrējas skolas tīmekļvietnē. Ja bērns netiks uzņemts mūzikas vai sporta novirziena klasē, martā vecāki viņu varēs reģistrēt citas programmas apguvei 4. vidusskolā vai kādā citā pilsētas skolā, kas īsteno pamatizglītības programmas.

Jāpiebilst, ka 15. februārī pulksten 17 Jelgavas 4. sākumskola topošos pirmklasniekus un vecākus aicina tikties Atvērto durvju dienā, lai iepazītos ar bērnu attīstību veicinošu nodarbību piedāvājumu 2024./2025. mācību gadā. Jelgavas 5. vidusskola topošos pirmklasniekus un vecākus iepazīties ar skolu aicina 31. janvārī pulksten 18 klātienē vai platformā “Microsoft Teams”. Pieslēgšanās saite publicēta skolas tīmekļvietnē www.j5vsk.lv. Savukārt Jelgavas Centra pamatskolas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un Jelgavas 5. vidusskolas pedagogi dodas uz pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, lai ar vecākiem pārrunātu mācību procesa organizēšanu skolā, kā arī atbildētu uz vecāku jautājumiem.

Jelgavas pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 7. klasēs nākamajā mācību gadā plānots uzņemt 376 audzēkņus: Jelgavas Centra pamatskolā, Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas 5. vidusskolā, Jelgavas Pārlielupes pamatskolā katrā pa 28, Jelgavas Valsts ģimnāzijā 150, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā 100, bet Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā 14.

Jāpiebilst, ka Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija īsteno ne tikai pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) programmu, bet arī pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) programmu ar integrētu starptautiskā bakalaurāta saturu un metodiku.

10. klasēs pilsētas skolās 2024./2025. mācību gadā plānots uzņemt 392 audzēkņus: Jelgavas Valsts ģimnāzijā 120, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā 100, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 60, Jelgavas 4. vidusskolā 60 un Jelgavas 5. vidusskolā 52.

Jāpiebilst, ka visu Jelgavas valstspilsētas izglītības iestāžu saraksts pieejams Jelgavas Izglītības pārvaldes tīmekļvietnē https://www.jelgava.lv/jip/sakumlapa/izglitibas-iestades/ un katras skolas tīmekļvietnē publicēta aktuālā informācija par audzēkņu uzņemšanas noteikumiem konkrētajā iestādē.