28.2 °C, 1.7 m/s, 54.5 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiPar Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēto sadaļu publisko apspriešanu
Par Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēto sadaļu publisko apspriešanu
06/11/2014

Ar 25.septembra Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr.14/3 ir uzsākta Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizācija. Atbilstoši Jelgavas pilsētas domes 2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr.16/1 Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētās sadaļas – investīciju plāns un tā pielikums „Informācija par ekonomisko, demogrāfisko, sociālo, vides un klimata izaicinājumu risināšanu Jelgavas pilsētā un pilsētu – lauku mijiedarbību” – tiek nodotas publiskai apspriešanai laika posmā no 2014.gada 10.novembra līdz 2014.gada 8.decembrim.

Ar 25.septembra Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr.14/3 ir uzsākta Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizācija.

Atbilstoši Jelgavas pilsētas domes 2014.gada 23.oktobra lēmumam Nr.16/1 Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētās sadaļas – investīciju plāns un tā pielikums „Informācija par ekonomisko, demogrāfisko, sociālo, vides un klimata izaicinājumu risināšanu Jelgavas pilsētā un pilsētu – lauku mijiedarbību” – tiek nodotas publiskai apspriešanai laika posmā no 2014.gada 10.novembra līdz 2014.gada 8.decembrim.

1. Ar Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētajām sadaļām laika posmā no 2014.gada 10.novembra līdz 2014.gada 8.decembrim var iepazīties:

  • Jelgavas pilsētas domē, Lielā ielā 11: Klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, 131.kabinetā un Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, 3.stāvā, 313.kabinetā pirmdienās no 8:00-12:00 un no 13:00-19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-12:00 un no 13:00-17:00, piektdienās no 8:00-12:00 un no 12:30-14:30;
  • pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv sadaļās Pašvaldība / Dokumenti / Attīstības plānošana / Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti un Pilsēta / Sabiedrība / Līdzdalība.
 
2. Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētajām sadaļām iespējams iesniegt līdz 2014.gada 8.decembrim:
  • Jelgavas pilsētas domē, Lielā ielā 11, Klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā, 131.kabinetā;
  • sūtot pa pastu uz adresi: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;
  • elektroniski – uz e-pasta adresi:
 
 
Kontaktpersona
Ilga Līvmane
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas vietniece
tālr. 63005485
e-pasts:

Publiskajai apspriešanai no 2014.gada 10.novembra līdz 2014.gada 8.decembrim nodotās Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētās sadaļas