Jelgavas Centra pamatskolu vadīs Agita Ozoliņa

17.06.2021. Izglītības pārvalde

Šodien Jelgavas domes sēdē amatā apstiprināta Jelgavas Centra pamatskolas jaunā direktore – turpmāk skolu vadīs Agita Ozoliņa. Izvērtējot līdzšinējo pieredzi izglītības jomā, viņa konkursā atzīta par vispiemērotāko kandidatūru. A.Ozoliņa jau šodien tiekas ar skolas kolektīvu, lai iepazītos un prezentētu savu vīziju par turpmāko skolas darbu, bet amata pienākumus sāks pildīt 5. jūlijā.

 

Konkursu uz Jelgavas Centra pamatskolas direktora amatu Jelgavas pašvaldība rīkoja pēc iesnieguma par darba attiecību pārtraukšanu saņemšanas no ilggadējā skolas direktora Jura Skrupska. Konkursam pieteicās trīs pretendenti, un par piemērotāko amatam atzīta A.Ozoliņa – Jelgavas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, Jelgavas pilsētas valodu mācību jomas vadītāja un Valsts izglītības satura centra projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" eksperte.

 

A.Ozoliņa amatā stāsies 5. jūlijā. "Savā profesionālajā karjerā esmu strādājusi skolas vadības komandā, vadījusi metodisko darbu, konsultējusi skolas vadības komandas, kā organizēt darbu skolā, kā izvirzīt skolas mērķi, kā uz to virzīties. Šobrīd esmu uzkrājusi pietiekami daudz zināšanu un prasmju, lai varētu darīt vēl lielākas lietas, apliecinot sevi kā jomas profesionāli brīdī, kad izglītības jomā notiek lielas pārmaiņas. Tādēļ pieņēmu jaunu profesionālo izaicinājumu – vadīt Jelgavas Centra pamatskolu," saka A.Ozoliņa. Viņa norāda, ka viens no svarīgākajiem uzdevumiem jaunajā amatā būs strādāt pie pedagogu motivācijas un iesaistes kopīgā darbā, lai virzītos uz mērķi – skola kā piedzīvojumu, iedvesmas un iespēju vieta ikvienam bērnam. "Cik vien tas iespējams, vēlos runāt ar katru Centra pamatskolas skolotāju un tehnisko darbinieku, lai iepazītu kolektīvu, izzinātu katra individuālās vajadzības un vēlmes. Mums ir jāsaprot, kā strādāsim tālāk, jāatrod kopīgs risinājums, lai virzītos uz kopīgo mērķi. Stājoties amatā, man, protams, ir sava vīzija, kādu es vēlos redzēt Jelgavas Centra pamatskolu, un gribu saprast, vai tā varētu būt arī mūsu kopīgā vīzija, ko īstenot mijiedarbībā ar skolotājiem, skolēniem un audzēkņu vecākiem," atzīst viņa.

 

A.Ozoliņa norāda, ka Jelgavas Centra pamatskolu redz kā skolu, kurā ir labvēlīga, mācīties motivējoša vide, kurā ikviens bērns jūtas droši, saņem nepieciešamo atbalstu, lai sasniegtu iespējami augstākus mācību rezultātus, apzinās savas vajadzības un saskata jaunas iespējas. "Tā ir skola, kura veido drošu pamatu skolēnu konkurētspējai turpmākajā izglītības ieguvē un karjeras izvēlē un kura vecākiem un skolotājiem sniedz iespēju nepārtraukti pilnveidoties," saka A.Ozoliņa, piebilstot: lai ikvienam bērnam būtu iespēja piedalīties mērķu izvirzīšanā un mērķtiecīgi virzīties uz tiem, aktīvi līdzdarboties procesa plānošanā, iemācīties kontrolēt savas emocijas un darbības, uzņemties atbildību un iniciatīvu, sadarboties ar ikvienu, ir jāmaina mācīšanās pieeja un mācību procesa organizācija. "Jelgavas Centra pamatskolā ikvienam skolēnam mērķtiecīgi tiks attīstīta jaunrade un uzņēmējspēja," tā A.Ozoliņa.

 

Lai to realizētu, daudz tikšot domāts par skolēnu vajadzībām atbilstošu diferencētu un individualizētu mācību procesu, atbalsta sniegšanu skolotājiem un skolēnu vecākiem, skolēnu vajadzībām un sasniedzamajiem rezultātiem atbilstošu mācību plānu un stundu sarakstu.

 

A.Ozoliņa piebilst, ka ar vairākiem Jelgavas Centra pamatskolas pedagogiem jau ir bijusi sadarbība mācību jomas ietvaros, taču uzreiz pēc domes sēdes jaunā direktore devās uz pirmo tikšanos ar skolas personālu, lai iepazītos un izstāstītu savu redzējumu par turpmāko izglītības iestādes darbu.  

 

Jāpiebilst, ka Jelgavas Centra pamatskolā mācās gandrīz 800 skolēnu.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē   

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies