Noslēdzas mācību gads, un skolēni dodas vasaras brīvlaikā

31.05.2021. Izglītības pārvalde

Šodien, 31. maijā, lielākajai daļai skolēnu noslēdzas 2020./2021. mācību gads, un no 1. jūnija līdz 31. augustam skolēni dodas vasaras brīvlaikā. Izņēmums ir devītklasnieki, kuri vēlas uzlabot savu vidējo gada vērtējumu, un divpadsmitie, kuriem turpinās eksāmenu sesija.

Mācību gads pilnībā noslēdzas 1.–8. klases skolēniem, kuri šodien saņem liecības. 9. klašu skolēniem eksāmeni šajā mācību gadā tika atcelti, tā vietā aprīļa noslēgumā viņi kārtoja divus obligātos diagnosticējošos darbus – latviešu valodā un matemātikā. Bet tie jaunieši, kuri mācās mazākumtautību programmās, varēja izvēlēties kārtot eksāmenu latviešu valodā, kas notika 19. maijā, un mūsu pilsētā šo eksāmenu kārtoja 31 skolēns. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza stāsta, ka mācības šobrīd vēl turpinās tiem devītklasniekiem, kuri vēlas uzlabot mācību sasniegumus, bet 11. jūnijā pilsētas skolās 9. klašu beidzējiem sāks izsniegt apliecības par pamatizglītības iegūšanu, kā arī jaunieši, kuri kārtoja eksāmenu latviešu valodā, saņems eksāmena sertifikātu. Šobrīd skolas plāno svinīgus pasākumus, ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības un noteiktos ierobežojumus.

 

12. klasēs vēl turpinās eksāmenu sesija. Rīt, 1. jūnijā, 39 Jelgavas skolu jaunieši kārtos izvēles eksāmenu bioloģijā, bet no 14. līdz 18. jūnijam noritēs obligātie eksāmeni papildtermiņā: 14. jūnijā – svešvalodā, 16. jūnijā – latviešu valodā, 18. jūnijā – matemātikā. G.Auza piebilst, ka šajās dienās eksāmenu kārtos tie jaunieši, kuri slimības, karantīnas, pašizolācijas vai kādu citu iemeslu dēļ nevarēja ierasties uz obligāto eksāmenu noteiktajā dienā. Papildtermiņā eksāmenu Jelgavā kārtos arī jaunieši no Ozolnieku novada un Jelgavas novada skolām, un kopskaitā tie būs aptuveni 20 jaunieši.

 

Centralizēto eksāmenu sertifikāti 12. klašu beidzējiem tiks izsniegti no 30. jūnija. Izlaidumi vidusskolas absolventiem skolās tiks organizēti, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

 

Tāpat skolās no 1. līdz 18. jūnijam nepieciešamības gadījumā tiks organizēti individuālie atbalsta pasākumi skolēniem, kuriem tas nepieciešams.

 

Jāpiebilst, ka šajā mācību gadā Jelgavas pilsētas skolās mācās 7389 skolēni.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē   

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies