Budžets

  • Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra

ienemumi_2019.jpg

 

  • Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu 2019. gada pamatbudžeta izdevumu struktūra

izdevumi_2019.jpg

 

Viena audzēkņa izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2018) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem (EUR)

 

Viena izglītojamā izmaksas Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un Vakara (maiņu) izglītības iestādēs saskaņā ar iepriekšējā gada (2018) pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem (EUR)

 

Amatpersonām izmaksātais atalgojums