Elektroniskās skolēnu apliecības

Noteikumi “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” (18.06.2020.)

Lēmums

Pielikums

Iesnieguma veidlapa viedkartes saņemšanai

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20-26 (28.05.2020.)

"Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā"