Elektroniskās skolēnu apliecības

Noteikumu "Kartes "Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karte" un kartes "Jegavas valstspilsētas skolēna apliecība" pieteikšanas, izsniegšanas un lietošanas kārtība" apstiprināšana (28.04.2022.)

Lēmums

Pielikums

Iesnieguma veidlapa viedkartes saņemšanai

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20-26 (28.05.2020.)

"Par braukšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā"