Elektroniskās skolēnu apliecības

Skolnieku E-karšu izgatavošanas process

Jauna E-karte vai skolas maiņa:

Skolnieks tiek nofotografēts skolā;
Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;
Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;
Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), un aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam. Skolniekam pašam obligāti uz banku nav jānāk, jo viņu pārstāv vecāki vai aizbildņi.
Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

E-kartei beidzies/beigsies derīguma termiņš:

Skolnieks tiek nofotografēts skolā;
Skolas darbinieks 3 darba dienu laikā informāciju par skolnieku un fotogrāfiju nosūta Jelgavas Izglītības pārvaldei;
Jelgavas Izglītības pārvalde nosūta informāciju bankai par skolnieku ar jauno fotogrāfiju;
Vecāks, ierodas bankā, ne ātrāk kā pēc 4 darba dienām, skaitot no pieteikuma uzrakstīšanas skolā, ar savu un skolnieka dokumentu (vecāka pase vai ID apliecība; bērna dzimšanas apliecība un ja ir pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes izgatavošanu skolniekam;
Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

Pazaudēta/bojāta E-karte:

Vecāks ierodas bankā ar savu dokumentu (pase vai ID apliecība), aizpilda pieteikumu par kartes aizvietošanu skolniekam;
Izgatavotā karte tiek nosūtīta pa pastu uz klienta norādīto adresi;
Klients aktivizē saņemto karti internetbankā.

 

Pabalsti

Pabalsti tiek piesaistīti kartēm reizē ar to izgatavošanu.
Pabalsti tiek piešķirti tikai Jelgavā deklarētiem izglītojamajiem. Ja izglītojamais deklarējas Jelgavas pilsētā pēc kartes izgatavošanas, tad pabalsts tiek piesaistīts kartei tiklīdz informācija par deklarēšanos tiek saņemta.
Pabalsti netiek piešķirti izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu.
Lai saņemtu transporta pabalstu, vispirms kartē jāieskaita summa, kas ļaus iegādāties autobusa biļetes.
Pašvaldības pabalsts 80% apmērā, bet maksimums 5 reizes dienā, kontā tiks ieskaitīts reizē ar biļetes iegādi.

 

Papildu informāciju par E-karti var iegūt:

JIP: informācija par skolēnu apliecībām - 63012482
https://www.seb.lv/ikdienas-pakalpojumi/norekinu-kartes/jelgavas-pilsetas-transporta-karte,
SEB bankas informatīvais tālrunis – 8777

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi

 

Domes lēmumi

26.04.2012. lēmums, pielikums1pielikums2

20.12.2012. lēmums
28.11.2013. lēmums
26.06.2014. lēmumspielikums
23.10.2014. lēmumspielikums