Budžets

JVPPI Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” pamatbudžets 2021. gadam ir 400 341 euro.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 4. februāra saistošie noteikumi Nr.21-4 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2021. gadam" 

Pieejams šeit

 

JVPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” pamatbudžets 2020. gadam bija 429 341 euro.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 28. janvāra saistošie noteikumi Nr.20-5 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2020. gadam"

Pieejams šeit

 

JVPPI “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” pamatbudžets 2019. gadam bija 829 279 euro.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr.19-5 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019. gadam"

Pieejams šeit

 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta devītajai daļai un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr. 225  “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”

Pieejams šeit