Projekts personām ar garīga rakstura traucējumiem

30.07.2019. Sociālo lietu pārvalde

No 1. augusta aicina pieteikties izmēģinājumprojektam pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa.

 

Jau šonedēļ Labklājības ministrija sadarbībā ar 10 Latvijas pašvaldībām, kuru vidū ir arī Jelgavas pilsēta, sāks īstenot izmēģinājumprojektu, kura mērķis ir piedāvāt jaunu pieeju sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa un kuras ir deklarētas Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

Izmēģinājumprojekts tiks īstenots no 2019. gada augusta līdz 2020. gada novembrim, un tā laikā personas ar garīga rakstura traucējumiem 12 mēnešus varēs saņemt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Uzsvars tiks likts uz individuālu pieeju un nepieciešamības gadījumā - individuālu risinājumu meklēšanu katram projektā iesaistītajam dalībniekam.

 

Sākumā sociālais darbinieks kopā ar klientu sastādīs atbalsta plānu, būtiski, ka tiks ņemts vērā personas viedoklis un persona pati piedalīsies sava atbalsta plāna sastādīšanā. Tajā prioritārā secībā noteiks nepieciešamo atbalstu un sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus, kā arī izvēlēsies pakalpojumus, kurus persona varēs saņemt, ņemot vērā pieejamo finansējumu. Persona pati varēs izvēlēties konkrētus pakalpojumu sniedzējus, bet, ja būs nepieciešams, sociālais darbinieks palīdzēs vai piemeklēs personai nepieciešamos pakalpojumu sniedzējus. Pēc atbalsta plāna sastādīšanas persona 12 mēnešus saņems atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus un sadarbosies ar sociālo darbinieku.

 

Izmēģinājumprojektam var pieteikties personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa un kuras ir deklarētas Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

 

Pieteikšanās dalībai izmēģinājumprojektā sākas no 01.08.2019. un turpināsies līdz 16.08.2019. ieskaitot. Ja dalībai projektā pieteiksies vairāk par 10 personām, pie vienlīdzīgiem atlases kritēriju vērtējumiem priekšroka tiks dota personām, kuras iesniegumu būs iesniegušas ātrāk.

 

Lai pieteiktos izmēģinājumprojektam, personai Jelgavas sociālo lietu pārvaldē (Informācijas kabinetā) jāiesniedz iesniegums (veidlapa pieejama Informācijas kabinetā), kā arī dokuments, kas apliecina, ka personai ir 1. vai 2. grupas invaliditāte un garīga rakstura traucējumi.

 

Sīkāka informācija pa tālruni:  63029841 (sociālā darbiniece Sandra Knīsa).

Pieteikuma veidlapa (100.15 kb)

Prepared by

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies