Sākas oficiālā peldsezona

15.05.2021. Pašvaldības operatīvās informācijas centrs

15. maijā visā Latvijā sākas peldsezona, līdz ar to Jelgavas pilsētas oficiālajās pludmalēs – Lielupes labajā krastā pie gājēju promenādes un Pasta salas peldvietā – par atpūtnieku drošību katru dienu no pulksten 10 līdz 22 gādā glābēji. 

Oficiālā peldsezona Latvijā ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim. Šajā laikā abās pilsētas pludmalēs atradīsies speciāli apmācīti glābēji, kas sekos līdzi, lai kāds neapdraudētu savu un citu dzīvību un veselību – nepeldētu neatļautās vietās un nebrauktu ar ūdenstransportu tuvu peldvietai.

 

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Matulēna uzsver, ka glābēju darbs attiecas ne vien uz peldētāju uzraudzīšanu un palīdzības sniegšanu, bet arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, kurā ietilpst arī epidemioloģisko noteikumu ievērošana.

 

Aizvadītajā 2020. gada peldsezonā abās peldvietās nav sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli, jo lielākā daļa pārkāpumu bijuši netīši un tie novērsti pārrunu ceļā. Visvairāk pārkāpumu bijuši saistīti ar pārvietošanos ar velosipēdu pludmales teritorijā - par to 2020. gada peldsezonā izteikti 89 aizrādījumi. 67 mutiski aizrādījumi izteikti par iebraukšanu ar katamarānu peldvietas zonā, bet 44 mutiski aizrādījumi pērn izteikti gan par peldēšanos aiz bojām, gan par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu. Krietni mazāk pārkāpumu bijis par alkohola vai tabakas izstrādājumu lietošanu pludmalēs un par peldlīdzekļu iebraukšanu peldvietas zonā. Tāpat glābēji 18 personām snieguši medicīnisko palīdzību.

 

Gatavojoties peldsezonai, sakopta gan Lielupes labā krasta, gan Pasta salas pludmale, informē pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība". Lielupes labā krasta peldvietā uzstādīts rotaļu aprīkojums, soliņi, atkritumu urnas, četras pārvietojamās pārģērbšanās kabīnes, velosipēdu novietošanas statīvi gan lejā pie upes, gan promenādē, kā arī divas pārvietojamās tualetes, informatīvie stendi, bojas un bonas. Informatīvie stendi, bojas un bonas izvietoti arī kreisā krasta pludmalē. Aprīlī abās peldvietās ūdenslīdēji iztīrījuši upes gultni, tajās veikta smilšu pievešana un ecēšana un uzstādītas glābēju mājas.

 

Rūpējoties par to, lai atpūta pie ūdeņiem un peldēšanās būtu droša, Veselības inspekcija reizi mēnesī uzraudzīs peldvietu ūdens kvalitāti. Ar mērījumiem varēs iepazīties vietnē www.vi.gov.lv .

 

Turpat atrodama arī informācija par iedzīvotāju līdzdalību peldūdens kvalitātes novērojumos, kurā ikviens aicināts veikt individuālos ūdens kvalitātes novērojumus un par tiem ziņot. 

 

Sākoties pludmales sezonai, jāatceras, ka pirms iešanas ūdenī jābrīdina krastā palikušie par to, cik ilgi un tālu ir plānots peldēt. Ja cilvēks pārkarsis saulē, ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu straujas ķermeņa temperatūras maiņas, jo var sākties krampji. Savukārt, ja ir gadījies iekļūt straumē, jāsaglabā miers, jāpeld pa straumi uz priekšu, cenšoties nokļūt tuvāk krastam. Kad ūdenī dodas bērns, pieaugušajam noteikti jābūt tuvumā. Lai visiem būtu patīkami atrasties pludmalē, aizliegts uz to vest suņus, tajā skaitā arī klēpja sunīšus. Tāpat pludmalē ir aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. Svarīgi atcerēties arī par epidemioloģiskās drošības noteikumiem.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies