Budžets

Iestādes pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme  2019.gadam.

 

JPPP_Tame_2019.pdf