Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā "Riti raiti, valodiņa!"

23.01.2020. Sabiedrības integrācijas pārvalde

Jau devīto gadu, godinot Starptautisko dzimtās valodas dienu, kuru visā pasaulē atzīmē 21.februārī, Jelgavas pilsēta aicina bērnus un jauniešus, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, piedalīties daiļlasītāju konkursā "Riti raiti, valodiņa!". Pieteikumi jāiesūta līdz 13.februārim.

Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot pirmsskolas un skolas vecuma bērnu dzimtās valodas un latviešu valodas runas kultūru, veicināt bērnu radošo pašizpausmi un interesi par uzstāšanos publikas priekšā, popularizēt bērnu literatūru, dzeju, kā arī sekmēt patriotisko audzināšanu un veicināt lokālpatriotismu.

 

Arī šogad tiks saglabāts uzdevums lasītprasmes veicināšanai, kad konkursantiem, papildu dzejas vai prozas darbu deklamējumiem, tiek dots vēl viens uzdevums – nezināma  teksta lasīšana auditorijas priekšā. Lasītprasmes apguve un pilnveide ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem un veidiem kā veicināt lasītprasmi ar prieku un izpratni bērnu un jauniešu vidū Jelgavā.

 

Konkursā aicināti piedalīties Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi no piecu gadu vecuma un skolēni no 1. līdz 12. klasei. Konkursantiem jāsagatavo divi priekšnesumi – viens latviešu valodā, otrs savā dzimtajā valodā (baltkrievu, čigānu, krievu, poļu, ukraiņu u.c.), izvēloties dzejoli, prozas vai dramaturģijas darba fragmentu, kurā izpaužas dzimtenes mīlestība, cieņa pret valodu, dabas skaistums, darba tikums vai apdziedāta mūsu pilsēta Jelgava.

 

Konkursa norise sadalīta divās dienās: 19.februārī no pulksten 10 – pirmskolas vecuma, 1. - 2.klašu un 3. - 4. klašu grupās un 20.februārī no pulksten 14 – 5. - 6.klašu, 7. - 9.klašu un 10. - 12.klašu grupās. Dalībnieki tiks gaidīti Skolotāju ielā 8, Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē, 3.stāvā.

 

Pieteikuma anketas konkursam var iesūtīt līdz 13.februārim uz e-pastu: evika.kaufelde@dome.jelgava.lv. Sīkāka informācija par nosacījumiem dalībai konkursā atrodama Nolikumā un Pieteikuma anketā.

 

Daiļlasītāju konkursu "Riti raiti, valodiņa!" organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar Jelgavas izglītības pārvaldi un Jelgavas pilsētas bibliotēku.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

Nolikums konkurss Riti raiti valodina 2020 (795.57 kb) Pieteikuma anketa Riti raiti valodina 2020 (16.54 kb)

Ziņu sagatavoja

JPPA Sabiedrības integrācijas pārvalde

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies