Notiks integrācijas kursi Latvijā dzīvojošiem ārvalstniekiem

16.01.2020. Sabiedrības integrācijas pārvalde

Lai veicinātu personu, kuras ir trešo valstu valstspiederīgie un kuras likumīgi uzturas Latvijā kā imigranti, iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, no 2018. gada augusta līdz 2020. gada 31. decembrim biedrība "Sadarbības platforma” sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"" īsteno projektu "Integrācijas ABC – 3", kura gaitā februārī Jelgavā notiks bezmaksas imigrantu apmācības-integrācijas kursi.

Sekmīga integrācija ir iespējama tad, ja imigrantiem tiek sniegta iespēja gūt pamatzināšanas vietējās sabiedrības vēstures, kultūras, politiskās situācijas un institūciju jomā. Integrācijas kursu apmeklētāji izzinās Latvijas vēstures pamatvērtības un valsti, tās politisko sistēmu, gūs zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu Latvijā un pieejamību, iepazīsies ar situāciju darba tirgū, nodarbinātību, iespēju strādāt algotu darbu vai veidot savu biznesu, kā arī zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām un iemaņas starpkultūru dialoga veidošanā. Kursos visā Latvijā plānots apmācīt kopumā 750 imigrantus, to noslēgumā dalībniekiem piešķirot apliecības.

 

Jelgavā apmācības sāksies februāra sākumā un tās notiks Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūrā (JPPA) Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8. Nodarbības noritēs latviešu, krievu, angļu un citās valodās. Saņemt sīkāku informāciju par nodarbību laikiem un saturu, kā arī pieteikties var pie koordinatores Lindas Voveres pa e-pastu linda.vovere@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 29433212.

 

Projekta "Integrācijas ABC – 3" svarīgākie uzdevumi ir ieviest imigrantiem paredzētu kvalitatīvu integrācijas kursa programmu un organizēt interaktīvus, izglītojošus un savstarpēju izpratni veicinošus pasākumus gan Latvijā dzīvojošo ārzemnieku, gan uzņemošās sabiedrības pārstāvjiem. Galvenās aktivitātes projekta gaitā ir integrācijas kursi, Latviešu sarunvalodas klubs, starpkultūru komunikāciju veicinoši pasākumi, kā arī koprades un kopējo interešu pasākumi, kam dots vadmotīvs "Es un Tu = Mēs".

 

Projektu "Integrācijas ABC – 3" Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība "Sadarbības platforma" sadarbībā ar biedrību "Patvērums "Droša māja"". Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. PMIF/8/2019/2/01 .

 

 

Foto un informācija: JPPA Sabiedrības integrācijas pārvalde

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies