Aicina nopļaut zāli un sakopt privātās teritorijas

09.06.2021.

Jelgavas Pašvaldības policija iedzīvotājus aicina pievērst uzmanību sava īpašuma un tam piegulošās teritorijas sakopšanai. Šogad Pašvaldības policija jau veikusi preventīvas pārrunas ar 123 teritoriju īpašniekiem, bet 279 gadījumos privātu teritoriju īpašniekiem izsūtījusi brīdinājumu par īpašumā nenopļautu zāli ar lūgumu teritoriju noteiktā laikā sakopt.

 

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem īpašniekam ir jānodrošina īpašuma un tam piegulošās teritorijas kopšana – zāliena nopļaušana, atkritumu savākšana, grāvju, caurteku un ietvju tīrīšana. Juridiskām personām tie ir desmit metri no žoga, bet fiziskām personām – pieci metri. Jāpiebilst, ka īpašuma un tam piegulošajā teritorijā zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 centimetrus. Tāpat īpašumā nedrīkst veidot lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu uzkrājumus, transportlīdzekļu vrakus aizliegts turēt vietās, kur tie redzami no ielas. Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 300 naudas soda vienībām. Viena naudas soda vienība ir 5 eiro.

 

Pašvaldības policija maijā un jūnijā apsekojusi teju 600 īpašumu un privātu teritoriju īpašniekiem izsūtījusi 279 brīdinājumus par nenopļautu zāli ar lūgumu teritoriju noteiktā laikā sakopt, bet 123 gadījumos veiktas preventīvas pārrunas ar īpašuma saimnieku. "Policijas mērķis nav sodīt, tā vietā uzsvars tiek likts uz preventīvo darbu, lai mudinātu cilvēkus sakopt savu īpašumu un nopļaut zāli, tādējādi parūpējoties par kopējo pilsētvidi. Policija informē par saimnieka pienākumiem un iespējamām sankcijām, reizē paredzot laiku sakopt īpašumu. Visbiežāk policija nenopļautu zāli konstatē teritorijās, kur saimnieki nedzīvo uz vietas un savu īpašumu bieži neaprauga," stāsta Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Matulēna, papildinot, ka lielākā daļa saimnieku pēc brīdinājuma vai mutiska aizrādījuma ir atsaukušies un zāli īpašumā nopļāvuši.

 

Jāatgādina, ka, rūpējoties par drošību, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" aicina īpašniekus sakopt īpašumus un atbrīvot ielu krustojumu redzamības trīsstūrus un īpašumiem blakus esošās gājēju ietves un ielu malas no traucējoša apauguma ar krūmiem un koku zariem. Virs ietvēm zaru augstums pieļaujams ne zemāks par 2,5 metriem, virs brauktuvēm – ne zemāks par 4,5 metriem. Īpašumu un tiem piegulošās teritorijas uzturēšana un kopšana īpašniekam jāveic saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajiem noteikumiem Nr.12-15 "Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana".

 

Jāatgādina, ka par pilsētas ielu un iekšpagalmu infrastruktūru objektu bojājumiem, nekārtībām un iespējamiem objektu uzlabošanas priekšlikumiem var ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787 vai elektroniski interaktīvajā kartē karte.jelgava.lv.

 

 

Foto: pixabay.com

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies