Atbalsta saņemšana ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti

05.08.2021. Sociālo lietu pārvalde

Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem tiek realizēts jau kopš 2015. gada, tomēr laika gaitā projekts ir piedzīvojis virkni izmaiņu. Projekta "Atver sirdi Zemgalē" koordinatori sniedz skaidrojumu un atgādina par atbalsta saņemšanas iespējām.

Ņemot vērā, ka sociālos pakalpojumus piešķir, veido un iepērk pašvaldību sociālie dienesti, bet no deinstitucionalizācijas projekta līdzekļiem pašvaldībām tiek kompensēti sniegto sociālo pakalpojumu izdevumi, iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu ir jāraksta savas deklarētas dzīvesvietas sociālajam dienestam.

 

 

Sociālās aprūpes pakalpojums bērnam ar noteiktu īpašo kopšanu

 

Kas var sniegt aprūpes pakalpojumu?

 • Juridiska vai fiziska persona, ar kuru pašvaldība slēdz līgumu.
 • Vecākam ir tiesības izvēlēties pakalpojuma sniedzēju un norādīt to iesniegumā.
 • Pakalpojuma sniedzējs nevar būt bērna 1. pakāpes radinieks un vienā mājsaimniecībā dzīvojoša persona (mamma un tētis – nevar būt, Ome vai Opis, kuri dzīvo citā adresē – var būt aprūpes pakalpojuma sniedzējs).

Ko pakalpojums nodrošina?

 • aprūpēt un uzraudzīt bērnu viņa dzīves vietā
 • attīstīt viņa pašaprūpes spējas
 • saturīgi pavadīt brīvo laiku

Nosacījumi pakalpojuma saņemšanai:

 • Bērnam izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību (sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem).
 • Bērnam nav noteikti jābūt izvērtētam projekta ietvaros!
 • Bērniem līdz 4 gadu vecumam ieskaitot, iespējams pakalpojumu izmantot līdz 200 stundām mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumus, dienas aprūpes centru, tai skaitā ne vairāk kā 40 stundas mēnesī brīvā laika pavadīšanai.
 • Bērniem no 5 gadu vecumam līdz 17 gadiem ieskaitot, līdz 80 stundām mēnesī, ja vecāks strādā, mācās, apmeklē NVA pasākumus, dienas aprūpes centru, tai skaitā ne vairāk kā 40 stundas mēnesī brīvā laika pavadīšanai.
 • Ja vecāks nestrādā, nemācās, neapmeklē NVA vai DAC, tad ir iespēja saņemt aprūpes pakalpojumu līdz 40 stundām mēnesī brīvā laika pavadīšanai.

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērnam ar invaliditāti, kam veikts individuālo vajadzību izvērtējums, un viņa ģimenei

 

Kas var sniegt pakalpojumus?

Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrāārstniecības personu reģistrāārstniecības iestāžu reģistrā vai psihologu reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji.

 

Vecāks iesniegumā var norādīt vēlamo speciālistu vai pakalpojuma sniedzēju un, ja tas būs atbilstoši reģistrēts kādā no reģistriem, tad pakalpojumu varēs saņemt pie šī speciālista vai pakalpojumu sniedzēja.

 

Kas un kādus pakalpojumus var saņemt?

Pakalpojumus, kas norādīti atbalsta plānā, piemēram, psihologa konsultācijas, mākslas vai deju kustību terapiju, fizioterapiju, RC Poga piedāvāto rehabilitāciju, dienas aprūpes centra pakalpojumu. Projekta ietvaros izvērtētie bērni saņem fizioterapeitu, ergoterapeitu, audiologopēdu, rehabilitologu, psihologu, psihiatru konsultācijas, dažāda veida terapijas – kanisterapiju, Voita terapiju, spēļu terapiju, smilšu terapiju, Montesori terapiju, ABA vai uzvedības terapiju, Marte Meo metodes pakalpojumu, silto smilšu terapijas nodarbības un citus pakalpojumus, kas iekļauti atbalsta plānos. Virknē jaunizveidoto dienas aprūpes centru pakalpojumu ir izveidotas, aprīkotas un pieejamas arī relaksācijas istabas un sensorās istabas. Vecāki vai audžuvecāki var saņemt psihologa pakalpojumus, rehabilitologa pakalpojumus, fizioterapiju, izglītojošās atbalsta grupas vecākiem un citus individuālajā atbalsta plānā iekļautos pakalpojumus.

 

Nosacījumi pakalpojumu saņemšanai:

 • Bērnam ir noteikta invaliditāte
 • Ir veikts individuālo vajadzību izvērtējums bērnam un sastādīts atbalsta plāns!
 • Bērns var saņemt atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus līdz 100 reizēm
 • Bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes – atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus līdz 40 reizēm par katru izvērtēto bērnu ar invaliditāti

 

Atelpas brīža pakalpojums bērnam ar noteiktu īpašo kopšanu

 

Kas sniedz pakalpojumu?

Sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēti Atelpas brīža pakalpojuma sniedzēji.

 

Ko piedāvā pakalpojums?

 • pieskatīt un aprūpēt bērnu pakalpojuma sniegšanas vietā
 • ēdināšanu 4 x dienā
 • pastaigas svaigā gaisā
 • mācīt pašaprūpi
 • saturīgi pavadīt brīvo laiku
 • speciālistu konsultācijas

Nosacījumi pakalpojuma saņemšanai:

 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam (sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem)
 • Bērnam nav noteikti jābūt izvērtētam projekta ietvaros!
 • Iespējams izmantot līdz 30 diennaktīm gadā

Kas vecākiem ir jāizdara, lai saņemtu pakalpojumu?

Jāiesniedz rakstisks iesniegums deklarētās dzīvesvietas sociālajā dienestā ar lūgumu piešķirt pakalpojumu.

 

IESNIEGUMU paraugi pieejami ŠEIT.

 

Latvijā šobrīd tiek īstenoti 5 reģionālie deinstuticionalizācijas projekti, kuri darbojas un finansē sociālos pakalpojumus saskaņā ar 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 313. Zemgalē DI aktivitātes ievieš ESF projekts "Atver sirdi Zemgalē" (vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/001), tā ieviešanas laiks ir no 2015. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 9 412 350,00 EUR, no kuriem 85% ir ESF līdzfinansējums (8 000 497,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 411 852,57 EUR). 

 

 

Attēls: www.pexels.com

 

Informācija: www.atversirdi.lv

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies