Bērnu reģistrācija 1. klasē sāksies 1. martā; 4. vidusskolas mūzikas klasē – 1. februārī

03.01.2022. Izglītības pārvalde

Bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai 2022./2023. mācību gadā 1. klasē vispārizglītojošajās pilsētas skolās sāksies 1. martā, bet Jelgavas 4. vidusskolas īstenotajā pamatizglītības programmā ar mūzikas ievirzi uzņemšana sāksies 1. februārī, informē Jelgavas Izglītības pārvalde. Reģistrēties varēs gan attālināti, iesniedzot pieteikumu elektroniski, gan klātienē. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un noteiktos drošības pasākumus, lai bērnu mācībām reģistrētu klātienē, tā likumiskajam pārstāvim skolas mājaslapā obligāti jāpiesaka iestādes apmeklējuma laiks iesnieguma reģistrēšanai – mūzikas novirziena klasei 4. vidusskolā to varēs izdarīt no 17. janvāra, bet pārējās pamatizglītības programmās – no 14. februāra.

Uz janvāra domes sēdi tiek gatavots lēmumprojekts par uzņemamo skolēnu skaitu 1., 7. un 10. klasēs un pirmklasnieku reģistrēšanas kārtību. Tas paredz, ka vecāki pirmklasniekus 4. vidusskolas mūzikas novirziena klasei varēs reģistrēt no 1. februāra pulksten 8, taču, ja likumiskais pārstāvis to vēlas darīt klātienē, no 17. janvāra skolas mājaslapā www.4vsk.jelgava.lv būs jāpiesakās konkrētam apmeklējuma laikam. Pārējās pamatizglītības programmās gan 4. vidusskolā, gan citās pilsētas skolās bērnu reģistrācija 1. klasē sāksies 1. martā pulksten 8. Klātienes apmeklējumam katras skolas mājaslapā varēs pieteikties no 14. februāra. Tikai norādītajā laikā bērna likumiskais pārstāvis drīkstēs doties uz skolu iesniegt pieteikumu. Iesniegumu iesniedzot personīgi, jāuzrāda iesniedzēja personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments, aizgādnim – arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija.

 

Taču bērnu mācībām pamatizglītības programmās varēs reģistrēt arī elektroniski. Iesniedzot iesniegumu elektroniski, bērna likumiskajam pārstāvim uz iestādes e-pasta adresi būs jānosūta iesniegums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, aizgādnim jāpievieno arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija. Iestāde iesniedzēju vienas darba dienas laikā elektroniski informēs par elektroniski sūtītā iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu. Iesniegumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā. Iesnieguma forma būs pieejama skolu mājaslapās.

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza vecākus aicina izvērtēt nepieciešamību skolu apmeklēt klātienē un, ja vien iespējams, pieteikumu mācībām 1. klasē aicina iesniegt elektroniski.

 

Jāpiebilst, ka mūzikas novirziena klasē agrāk reģistrēties nepieciešams, lai varētu pārbaudīt topošo pirmklasnieku muzikālo spēju atbilstību programmai ar augstākiem sasniedzamiem rezultātiem. Ja bērns netiks uzņemts šajā programmā, martā vecāki viņu varēs reģistrēt citas pamatizglītības programmas apguvei vai nu 4. vidusskolā, vai citā pilsētas skolā. Ierasti, lai iestātos mūzikas klasē, bērniem notiek trīs nodarbības, kurās skolas pedagogi palīdz sagatavoties gaidāmajai pārbaudei. Piemēram, atkārtot skaņu no klavierēm, atkārtot melodijas fragmentu, atkārtot ar plaukstiņām ritma piemēru.

 

Lēmumprojekts paredz, ka Jelgavas 4. sākumskolā jaunajā mācību gadā tiks uzņemti 168 pirmklasnieki, Jelgavas Centra pamatskolā – 140, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā – 168, Jelgavas 4. vidusskolā – 120, Jelgavas 5. vidusskolā – 84 un Jelgavas Pārlielupes pamatskolā – 112 skolēni.

 

Skolu mājaslapas adrese apmeklējuma reģistrēšanai

  • Jelgavas Centra pamatskola (Uzvaras iela 10, tālrunis 63021073) – www.jcp.lv
  • Jelgavas 4. sākumskola (Pulkveža O.Kalpaka iela 35, tālrunis 63022236) – www.j4ssk.lv
  • Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (Mātera iela 30, tālrunis 63045548) – www.jtv.lv
  • Jelgavas 4. vidusskola (Akmeņu iela 1, tālrunis 63029555) – www.4vsk.jelgava.lv
  • Jelgavas 5. vidusskola (Aspazijas iela 20, tālrunis 63026073) – www.j5vsk.lv
  • Jelgavas Pārlielupes pamatskola (Loka maģistrāle 29, tālrunis 63027467) – www.jppsk.lv

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies