Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai papildu piešķirti 35 miljoni eiro

30.06.2020.

Ministru kabineta (MK) 30. jūnija sēdē apstiprināti grozījumi Eiropas Savienības fondu atbalsta programmā "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās", piešķirot papildu finansējumu ēku atjaunošanai, kā arī precizējot atsevišķas normas par iepirkumu veikšanai un atbalsta apvienošanai, informē Ekonomikas ministrija.

Līdz ar grozījumiem attīstības finanšu institūcijai "Altum" piešķirts papildu finansējums 35 miljonu eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai, kas ļaus īstenot MK noteikumos ietvertajiem nosacījumiem atbilstošos projektus, kuru pieteikumi tika iesniegti "Altum" līdz šā gada 11. janvārim, bet kuriem nepietika finansējums. Plānots, ka šī finansējuma ietvaros atbalstu (garantiju un grantu veidā) saņems vēl aptuveni 150 daudzdzīvokļu ēkas.

 

"Ēku energoefektivitātes veicināšanas pasākumi var kļūt par efektīvu instrumentu ekonomiskās aktivitātes atjaunošanai, palīdzot uzņēmējiem un Latvijas tautsaimniecībai pārvarēt Covid-19 pandēmijas radītās krīzes sekas, kā arī iedzīvotājiem palīdzēt sakārtot dzīvojamo fondu un mazināt apkures izdevumus. Papildu finansējuma piešķiršana šai programmai radīs papildu investīcijas Latvijas ekonomikā un būvniecības nozarēs, kas radīs jaunas darbavietas. Svarīgi norādīt, ka vairāk kā 60 procenti no māju renovācijā ieguldītās naudas paliek Latvijas ekonomikā. Investīcijas mājokļu siltināšanā ir arī nozīmīgs atbalsta avots Latvijas būvmateriālu ražotājiem," norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

 

Māju renovācijas programma ir īpaši nozīmīga arī tādēļ, ka tā sekmēs ekonomisko aktivitāti reģionos, jo līdz šim visaktīvāk programmā projekti mājokļu atjaunošanai ir iesniegti no Latvijas reģioniem.

 

Līdz šim pabeigtie ēku renovācijas projekti uzrāda būtisku enerģijas patēriņa samazinājumu – ja pirms mājas atjaunošanas vidējais enerģijas patēriņš bija 165 kilovatstundas gadā, tad pēc renovācijas darbiem tas ir vidēji par 67 procentiem zemāks jeb 54 kilovatstundas gadā, kas ir būtisks ietaupījums arī iedzīvotāju izmaksām. Līdz šā gada 11. janvārim, kad tika pārtraukta projektu pieņemšana, "Altum" kopumā iesniegti 885 projektu pieteikumi, tostarp no Jelgavas, par provizorisko summu 375 miljoni eiro.

 

Vienlaikus grozījumi MK noteikumos paredz jaunus nosacījumus piegādātāju atlasei. Noteikumos noteikts, ka visām dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām, kuras īsteno energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus šīs atbalsta programmas ietvaros, turpmāk ir jāpiemēro Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem", kas  ir veidoti un satur minimālās (obligātās) prasības, lai radītu pēc iespējas vienkāršāku procedūru piegāžu, pakalpojumu un būvdarbu līgumu noslēgšanai.

 

Vienlaikus MK noteikumos veikti precizējumi normās par valsts atbalsta apvienošanu, lai tās atbilstu valsts atbalsta jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Jāpiebilst, ka šajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts atbalsta programmā mūsu pilsētā jau ir atjaunotas sešas Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes pārvaldīšanā esošas daudzdzīvokļu ēkas. Jūnijā uzsākta daudzdzīvokļu nama Mātera ielā 22 atjaunošana, vēl šovasar plānots siltināt Puķu ielas 1. un Mātera ielas 17. namu, bet piecām SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" pārvaldītajām daudzdzīvokļu mājām tiek skaņoti projekti, lai izsludinātu būvdarbu iepirkumu.

 

"Altum" informē, ka Jelgavas pilsētā bez Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes pārvaldībā esošām mājām līdzfinansējumam pieteikušās vēl trīs mājas: Kronvalda iela 3, Lāčplēša iela 19 un Pulkveža Brieža iela 14.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies