Izglītības kvalitātes balvu saņem Tehnoloģiju vidusskolas, Amatu vidusskolas un 5. vidusskolas teicamnieki

02.06.2022. Izglītības pārvalde

Turpinot sveikt tos pilsētas izglītības iestāžu izglītojamos, kuru vidējā atzīme mācību gada noslēgumā ir vismaz 8,5 balles, ceturtdien Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš Izglītības kvalitātes balvu pasniedza Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas un Amatu vidusskolas teicamniekiem.

Trešdien tika sveikti Jelgavas Pārlielupes pamatskolas, 4. vidusskolas, Spīdolas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas teicamnieki. Foto galeriju no šī pasākuma var skatīt un teicamnieku pārdomas izlasīt ŠEIT. Bet ceturtdien sumināti Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas un Amatu vidusskolas labākie, savukārt pirmdien – Jelgavas Centra pamatskolas, Jelgavas Mūzikas vidusskolas un Jelgavas tehnikuma teicamnieki.

 

Ar visaugstāko vidējo vērtējumu – 9,1 balle – šo mācību gadu Amatu vidusskolā noslēgusi topošā tērpu izgatavošanas un stila speciāliste Vineta Zavicka, kura šovasar absolvēs skolu. "Pamatskolas diplomu ieguvu Jelgavas Valsts ģimnāzijā, kur man tika ielikti labi pamati, līdz ar to mācīšanās nesagādā problēmas. Šovasar absolvēšu tērpu stila speciālistus, bet zinu, ka pie sasniegtā neapstāšos – turpināšu mācīties, lai iegūtu vizāžista kvalifikāciju. Tajā profesijā saskatu lielākas darba iespējas," stāsta Vineta, norādot, ka pats svarīgākais, lai sasniegtu labus rezultātus, ir atbildība pret to ko tu dari un disciplinētība.   

 

Jāpiebilst, ka trīs pilsētas skolēni šo mācību gadu noslēdz ar augstāko vidējo vērtējumu – 10 balles. Viens no izcilniekiem ir Jelgavas Pārlielupes pamatskolas 8. klases skolnieks Pāvels Baks, bet vēl divi izcilnieki mācās Jelgavas tehnikumā – 2. kursa studente Evelīna Frīdenberga-Tomaša un 2. kursa students Dāgs Neliuss.

 

Šie trīs izcilnieki saņem arī īpašu balvu, ko pēc savas iniciatīvas Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš pasniedz skolēnam, kurš mācību gadu noslēdzis ar izcilību jeb vidējo atzīmi 10 balles. Šī ir trešā reize kopš Izglītības kvalitātes balvas iedibināšanas 2012. gadā, kad domes priekšsēdētājs pasniedz arī šo balvu. Pirmo reizi tā pasniegta 2019. gadā, otro – 2020. gadā, bet trešo – šogad.

 

"Liels paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu. Jūs stiprināt sevi, motivāciju mācīties, apgūt jaunas prasmes, iegūt profesiju un nospraust mērķus rītdienai. Pilsēta lepojas ar jūsu veikumu. Turpiniet strādāt un rezultāts neizpaliks," jauniešus uzrunāja Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš.  

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza norādīja, ka labas sekmes mācībās veidojas tajā gadījumā, ja cilvēks rod pozitīvu attieksmi pret darbu, ja veidojas darba tikums un prasme gan mācīties, gan strādāt. "Jūs esat tie jaunieši, kuri kopā ar saviem skolotājiem, darba devējiem apvieno teorijas apguvi ar praksi, jaunieši kuri apvieno vispārējā mācību satura apguvi ar profesionālo mācību satura apguvi un nereti jau pēc pirmā kursa iekļaujaties darba tirgū. Šeit rodas jūsu lielā pieredze. Jūs esat arī tie jaunieši, kuriem mēs kā pilsēta sakām lielu paldies par to, ka jūs Jelgavas un arī Latvijas darba tikumu nesat ārpus valsts robežām, apmaiņas programmās strādājot Eiropas Savienības valstīs, piedaloties starptautiskos konkursos. Un jūs to vienmēr esat darījuši godam," tā G.Auza.   

 

Izglītības kvalitātes balvu – 75 eiro – šajā mācību gadā kopumā saņems 591 izglītojamais no vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm.

 

 

kvalitaes balva_2022-01.jpg

 

Reizē ar Izglītības kvalitātes balvas pasniegšanu, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK), kas realizē Eiropas Sociālā fonda projektu "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos", Jelgavas Amatu vidusskolā pasniedza Atzinības rakstus, novērtējot gan skolas ieguldījumu darba vidē balstītu mācību īstenošanā, gan Jelgavas darba devēju, kuri uzņem jauniešus pie sevis praksē, uzticēšanos.

 

Jāatgādina, ka Amatu vidusskola ir viena no pirmajām valstī, ka uzsāka darba vidē balstītu mācību programmu īstenošanu. Sākums bija 2013./2014. mācību gadā, kad pēc jaunā modeļa Latvijā mācījās 148 audzēkņi 17 dažādās programmās, sadarbojoties ar 29 uzņēmumiem. Savukārt 2017. gadā jau tika licencētas pilnīgi visas Amatu vidusskolas klātienes arodizglītības programmas, paredzot darba vidē balstītas mācības. Šāds modelis nozīmē, ka audzēknis profesiju apgūst ne tikai skolā, bet būtisku daļu no mācībām un prakses aizvada uzņēmumā. Tā ir uzņēmēja iesaiste profesionālās izglītības procesā, kad uzņēmējs un skola vienojas, kādu mācību programmas daļu var īstenot uzņēmumā.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies