Jelgavas mediķi saņem vērtīgu dāvinājumu no ASV

01.12.2022.

Maijā noslēgtā sadarbība starp Jelgavu un ASV pilsētu Kārmelu, kas atrodas Indiānā, devusi pirmo rezultātu. Ceturtdien Jelgavas pilsētas slimnīca saņēmusi vērtīgu dāvinājumu no Indiana University Health ASV – medicīnas personāla apģērbu. Jelgavai saņemtais dāvinājums paredzēts ne tikai slimnīcā, bet arī citās pilsētas ārstniecības iestādēs strādājošajiem.

Jāpiebilst, ka dāvinājums saņemts, pamatojoties uz sadarbības memorandu. Proti, 2022. gada 26. maijā Jelgavas domes sēdē tika pieņemts lēmums par sadraudzības līguma parakstīšanu ar ASV pilsētu Kārmelu, kas atrodas Indiānā ASV, tādējādi veidojot savstarpējo sadarbību ekonomikas, sociālajā, kultūras, pašvaldības darbības, izglītības un citās jomās, sekmējot pilsoniskuma attīstību, kas pamatojas uz tādām vērtībām kā demokrātija, brīvība, tolerance, solidaritāte, taisnīgums, atvērtība dialogam un vēsturisko vērtību saglabāšana. Atbalstu partnerībai izteica arī Latvijas Goda konsuls Indianā A.Bērziņš, un tieši viņš sadarbībā ar Indiana University Health organizēja dāvinājumu Jelgavas pilsētas slimnīcai.

 

Dāvinājums mūsu pilsētas mediķiem – Jelgavas pilsētas slimnīcas darbiniekiem, Jelgavas poliklīnikas personālam, pilsētas ģimenes ārstiem un, iespējams, arī citiem medicīnas darbiniekiem – sarūpēts, pateicoties Latvijas Goda konsulam Indianā Andrim Bērziņam, kurš sadarbībā ar Indiana University Health organizēja dāvinājumu Jelgavai. Tas ir patiesi iespaidīgs – uz Jelgavu atceļojušas 14 335 medicīnas apģērba vienības 286 000 eiro vērtībā.

 

"Tas ir ļoti apjomīgs, vērtīgs un noderīgs dāvinājums. Jāatzīst, šobrīd slimnīcas darbinieki darba formu katrs gādā sev pats, turklāt katram jābūt vismaz trim komplektiem, bet viens šāds komplekts vidēji izmaksā 30–40 eiro. Tādējādi saņemtais dāvinājums būs nozīmīgs atspaids mūsu darbiniekiem un citiem pilsētas mediķiem, turklāt tas ļaus uzturēt vienotu vizuālo tēlu," atzīst K.Smilga. Viņš norāda, ka šobrīd tiek apzināti saņemtā medicīnas apģērba izmēri, daudzums, krāsas, lai varētu plānot apģērba izdali.    

Jāatgādina, ka Kārmela ir pilsēta Indiānā ar vairāk nekā 100 000 iedzīvotāju. "Money Magazine", "American City Business Journal" un "Forbes" Kārmelu nodēvējuši par vienu no labākajām vietām Amerikā, kur dzīvot un veidot ģimeni, tā ir ļoti dinamiska pilsēta.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies