Jelgavas skolēniem sāksies āra klātienes nodarbības

23.04.2021. Izglītības pārvalde

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, šobrīd Jelgavā ir atļauts skolēniem organizēt nodarbības ārā, kurās, ievērojot visus drošības pasākumus, drīkst piedalīties līdz 10 skolēniem vienā grupā un pedagogs. Jelgavā āra nodarbības pie skolas, vadoties pēc laikapstākļiem, sāksies nākamnedēļ. Kā tiks organizēts mācību process ārā katrā skolā, izglītības iestādes informē savā mājaslapā, bet par konkrētu laiku, kad skolēnam notiek āra nodarbība, informācija pieejama "E-klasē"

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza skaidro, ka šobrīd ir atļauts ārā organizēt līdz piecām nodarbībām formālajā izglītībā no konkrētajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita vienas klases izglītojamajiem. Obligāti gan jāievēro nosacījums, ka nodarbības var noritēt ne vairāk kā 10 personām grupā, neskaitot pedagogu. "Ņemot vērā to, ka pilsētas skolās klases ir lielas, lai nodrošinātu drošu mācību procesu, viena klase tiks dalīta divās vai pat trijās grupās. Tāpat skolai jānodrošina, lai šīs grupas savā starpā nesatiktos," stāsta G.Auza.

 

Divpadsmitajām klasēm mācību process turpināsies tāpat kā līdz šim – attālināti un divas reizes nedēļā tiekoties klātienē skolā, lai gatavotos valsts pārbaudījumu darbiem. "Āra nodarbības notiks skolēniem pārējo klašu grupās, un katra skola šo procesu organizē pēc savām iespējām, izvērtējot dažādus nosacījumus. Āra nodarbībās tiks īstenots integrēts mācību saturs – satura apguve starp priekšmetiem, piemēram, valodas, dabaszinības, sociālās zinības, vizuālā māksla, kustība, sports," stāsta G.Auza. Tā Jelgavas Valsts ģimnāzija iecerējusi, ka nedēļā no 5. maija līdz 8. maijam visai skolai pa klasēm, kuras pēc audzinātāju ieskatiem sadalītas grupās, notiks aktivitātes "Diena bez datora". Tās būs āra aktivitātes visas dienas garumā, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus. Nedēļā no 17. maija līdz 21. maijam notiks aktivitātes "Citādā diena", kad laikā skolēni veiks integrētus mācību uzdevumus svaigā gaisā. Bet nedēļā no 24. maija līdz 28. maijam paredzēta "Klases audzinātāju āra diena".

 

Plānots, ka līdz 31. maijam, kad noslēgsies 2020./2021. mācību gads, katrs skolēns piedalīsies vismaz piecās āra nodarbībās. "Ir ģimenes, kuras informējušas skolu, ka bērns āra nodarbības neapmeklēs, un tas ir saprotami. Vecāki var pieņemt šādu lēmumu, ja bērnam nepieciešamākas ir attālinātas mācības. Tādā gadījumā skolēnam mācību process noritēs ierastajā ritmā – attālināti," piebilst G.Auza.

 

Informācija par to, kā no nākamās nedēļas tiks organizētas āra nodarbības pa klašu grupām, ir pieejama katras skolas mājaslapā, kā arī skolēni un vecāki par konkrētu āra nodarbību dienu un laiku tiek informēti "E-klasē". Skolēniem jāņem vērā, ka arī āra nodarbībā var būt situācijas, kad ir jālieto sejas maska, un bērniem ir jāievēro citi epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 izplatības mazināšanai.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē  

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies