Klientu apkalpošanas kārtība pašvaldības administrācijā un iestādēs

23.11.2021.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos ierobežojumus, Jelgavas pašvaldības administrācija, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības iedzīvotājus aicina pakalpojumus pēc iespējas saņemt attālināti. Ja tomēr nepieciešams pašvaldības administrācijas klātienes apmeklējums, tam ir jāpiesakās pa tālruni 63005522 vai 63005537. Ierašanās – tikai sejas aizsargmaskā un uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Klientu apkalpošanas centrā Covid-19 sertifikātu var izdrukāt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Arī pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās apmeklējumam noteikti ierobežojumi, tostarp iepriekšēja pieteikšanās. Iestādēs, kur klienti tiek apkalpoti klātienē, jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācija

 

Pašvaldības administrācija, tostarp Klientu apkalpošanas centrs, pakalpojumus sniedz attālināti. Ar speciālistiem var sazināties pa tālruni vai dokumentus iesniegt pa e-pastu pasts@jelgava.lv.

 

Klātienē apmeklētājus Klientu apkalpošanas centrā pieņem tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 63005522 vai 63005537. Pakalpojuma saņemšanas laiks nepārsniedz 15 minūtes. Ieeja – ar sejas aizsargmasku un derīgu Covid-19 sertifikātu, kas jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 17.30; no otrdienas līdz ceturtdienai no pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 17; piektdienās no pulksten 9 līdz 12.

 

Klientu apkalpošanas centrā Covid-19 sertifikātu var izdrukāt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

Ar pašvaldības administrācijas speciālistiem var sazināties pa tālruni:

 • Klientu apkalpošanas centrs – 63005522, 63005537;
 • dzīvesvietas deklarēšana – 63005503;
 • Finanšu nodaļa – 63005550;
 • Būvvalde – 63005576;
 • Būvinspekcija – 63005566;
 • Pašvaldības īpašumu pārvalde – 63005518;
 • dzīvokļu jautājumi – 63005523;
 • licencēšanas jautājumi – 63005528;
 • Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde – 63005569;
 • informatīvais izdevums "Jelgavas Vēstnesis" – 63048800.

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde

 

Iedzīvotāju pieņemšana iespēju robežās notiek attālināti, tālrunis informācijai – 63048914, 63007224, e-pasts – soc@soc.jelgava.lv. Ārkārtējās situācijas laikā klientiem, kuriem trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa periods beidzās oktobrī vai vēlāk, tas automātiski bez klienta iesnieguma tiek pagarināts līdz 28. februārim.

 

Pārējām personām iesniegums, pretendējot uz sociālo atbalstu, jāiesniedz Sociālo lietu pārvaldei, izmantojot iestādes e-adresi, ievietojot to pastkastītē iestādes vestibilā, nosūtot pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv (jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu) vai nosūtot pa pastu klienta oriģināli parakstītu iesniegumu, adrese: Jelgavas Sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001.

 

Bāriņtiesa

 

Ārkārtējās situācijas laikā apmeklētāji klātienē tiek pieņemti tikai izņēmuma gadījumos – ja nav iespējams nodrošināt informācijas saņemšanu vai konsultāciju attālināti.

 

Klātienē apmeklētāji tiek pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikties var pa tālruni  63081700 vai 29589090 vai e-pastu barintiesa@barintiesa.jelgava.lv. Apmeklētājam jāuzrāda derīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.

 

Iesniegumu administratīvā procesā var iesniegt elektroniski bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, ja iesniegumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas šajā portālā.

 

Citi Bāriņtiesai adresētie sūtījumi un dokumenti ievietojami pastkastītē pie Bāriņtiesas ieejas durvīm Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 (pie 118. kabineta). 

 

Jelgavas valstspilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

 

Reģistrēt dzimšanas, laulību un miršanas faktu klienti var tikai pēc pieraksta, iepriekš piesakoties pa tālruni 63080522. Klientu pieņemšanas laiki: pirmdienās no pulksten 13 līdz 19, otrdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12 un no 14 līdz 17, trešdienās un piektdienās no pulksten 9 līdz 12.

 

Atkārtotus dokumentus Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikt attālināti – elektroniski portālā www.latvija.lv vai pa e-pastu dzimt@dome.jelgava.lv (dokuments jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu), vai pa pastu, adrese: Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001.

 

Iestāde "Pilsētsaimniecība"

 

Ārkārtējās situācijas laikā iestāde "Pilsētsaimniecība" apmeklētājus aicina pakalpojumus saņemt attālināti. Ja ir jautājumi, lūgums zvanīt pa tālruni 63084470 vai konkrētam speciālistam – kontakti pieejami iestādes mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.

 

Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana tiek organizēta tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 29238810 un 63023845. Klātienē jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Izvērtējot pakalpojuma nozīmību, ja pakalpojuma pieprasītājs nevar uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, viņam jābūt identificējamam. Pieņemšanas laiks saistībā ar apbedīšanas pakalpojumiem – pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 15 līdz 17 un piektdienās no pulksten 12.30 līdz 14. Iestādē apmeklētājam obligāti jālieto sejas aizsargmaska. Tālrunis jautājumiem – 29238810 un 63023845.

 

Nodevu samaksa notiek elektroniski. Sīkāka informācija pieejama ŠEIT.

 

Inženiertopogrāfisko plānu, būvniecības ieceru, tehnisko noteikumu, atzinumu izsniegšana vai saskaņošana notiek elektroniski. Sīkāka informācija ŠEIT.

 

Iepriekš izsludinātā ielu tirdzniecības atļauju pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās izsniegšana šobrīd nenotiek. Atļauju izsniegšana 2022. gadam tiks organizēta pēc 2022. gada 11. janvāra. Papildu informāciju var iegūt pa tālruni 63023845.

 

Jelgavas kultūras nams, kase, kultūras nams "Rota" un Deju nams

 

Jelgavas kultūras nams, kultūras nams "Rota" un Deju nams apmeklētājiem pieejams zaļajā režīmā, tas ir, uzrādot derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, bērniem no 12 gadu vecuma uzrādot derīgu Covid-19 testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par negatīvu pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu, bērniem līdz 12 gadu vecumam Covid-19 sertifikāts nav nepieciešams.

 

Atrodoties telpās (arī pasākumu laikā) apmeklētājiem jālieto sejas aizsargmaska un jāievēro divu metru distance.

 

Informācija par pārceltajiem pasākumiem novembrī un decembrī pieejama ŠEIT.

 

Kultūras nama kases darba laiks

Pirmdienās – slēgta.

No otrdienas līdz piektdienai – no pulksten 14 līdz 19.

Sestdienās – no pulksten 10 līdz 15.

Svētdienās – slēgta.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiāles

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiāles – Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" – atsākušas apmeklētāju apkalpošanu klātienē. Bibliotēkās var apmainīt iespieddarbus, izmantot lasītavas pakalpojumus un datorus līdz 30 minūtēm, kā arī saņemt citus bibliotēkas sniegtos pakalpojumus. Bibliotēkas darbojas zaļajā režīmā, tas nozīmē, ka apmeklētājiem, ierodoties bibliotēkā, ir jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Taču tiem lasītājiem, kuriem nav Covid-19 sertifikāta, kā dēļ nevar apmeklēt bibliotēku klātienē, bibliotēkas piedāvā pakalpojumus bezkontakta režīmā. Sīkāka informācija par lasītāju apkalpošanas kārtību pieejama ŠEIT.

 

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs

 

Apmeklētājus klātienē uzņem Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis no otrdienas līdz svētdienai tā darba laikā. Tāpat individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās ir apskatāma māja Vecpilsētas ielā 14. Pieteikt apmeklējumu var pa tālruni 63005407, 25746417 vai e-pastu anzelika.jaunzema@tornis.jelgava.lv.

 

Apmeklējot torni vai māju Vecpilsētas ielā 14, ir jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai vīrusa pārslimošanas sertifikāts kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par negatīvu pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros. Savukārt bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem, var saņemt pakalpojumu bez sertifikāta, taču viņu pavadošai personai ir jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Visām personām jāievēro divu metru distance (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus), kā arī jālieto sejas maska (izņemot bērnus līdz septiņu gadu vecumam).

 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs

 

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs atvērts no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 17, Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs atvērts no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 10 līdz 17 ar pusdienas pārtraukumu no pulksten 13 līdz 14. Lai apmeklētu Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja torni, iepriekš jāpiesakās pa tālruni 63023383.

 

Apmeklējot muzejus, jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai vīrusa pārslimošanas sertifikāts kopā ar personu apliecinošu dokumentu. Bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts vai laboratorijas izziņa par negatīvu pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros. Savukārt bērni, kuri jaunāki par 12 gadiem, var saņemt pakalpojumu bez sertifikāta, taču viņu pavadošai personai ir jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Visām personām jāievēro divu metru distance (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus), kā arī jālieto sejas maska (izņemot bērnus līdz septiņu gadu vecumam).

 

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"

 

Ārkārtējās situācijas laikā klienti tiek apkalpoti tikai attālināti. Dzīvokļu īpašnieki ar apsaimniekotāju aicināti sazināties telefoniski vai elektroniski, izmantojot uzņēmuma informatīvo sistēmu. JNĪP Klientu apkalpošanas daļas tālrunis – 63021828. Mājas pārvaldnieku tālruņa numuri pieejami mājaslapā www.nip.lv, sadaļā "Kontakti".

 

SIA "Jelgavas ūdens"

 

Iedzīvotāji tiek apkalpoti tikai attālināti – telefoniski un ar e-pasta starpniecību.

 

Nepieciešamības gadījumā klienti aicināti sazināties ar atbildīgajiem dienestiem un vienoties par jautājumu risināšanu attālināti.

 

 • Abonentu apkalpošanas daļa – e-pasts dati@ju.lv, tālrunis 63022886.
 • Tehniskā daļa – e-pasts td@ju.lv, tālrunis 63007106.
 • Projektu īstenošanas grupa – e-pasts ieva.strode@ju.lv; iveta.ziverte@ju.lv; tālrunis 63007119.
 • Abonentu kontroles grupa – e-pasts akd@ju.lv; tālrunis 63007698.
 • Dispečers – e-pasts dispecers@ju.lv; tālrunis 63021091.
 • Biroja administratore – e-pasts jelgavas.udens@ju.lv; tālrunis 63023575.

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies