NVO forumā spriež par iespējām līdzdarboties svarīgu jautājumu risināšanā

29.12.2022. Sabiedriskais centrs

2022. gada decembrī noritēja pirmais Jelgavas NVO forums "Mēs esam Jelgava!", kurā piedalījās 48 pilsētas nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai uzzinātu par aktualitātēm pašvaldības un valsts NVO darbības atbalsta politikā, diskutētu par pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā un pilsētvides uzlabošanas jautājumiem.

Foruma pirmajā daļā klātesošie tika iepazīstināti ar aktualitātēm par NVO iespējām, piedaloties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības projektu programmās, NVO un iedzīvotāju iniciatīvu grupu līdzdalības iespējām apkaimju un līdzdalības programmās, NVO iespējām līdzdarboties pilsētvides plānošanā un attīstībā, kā arī - par dažādu NVO aktualitātēm Latvijā un Eiropā. Tāpat tika prezentēti pieredzes stāsti par apkaimju biedrību aktivitātēm Liepājā, Ventspilī un Cēsīs.

 

Foruma dalībniekiem bija iespēja iesaistīties vairākās darba grupās, kā rezultātā katra darba grupa prezentēja savus secinājumus un priekšlikumus, atbildot uz jautājumiem par sadarbības veicināšanu starp NVO un pašvaldību, NVO iesaisti pilsētvides uzlabošanā un Vecpilsētas attīstībā.

 

Apkopojot darba grupu rezultātus ir secināms, ka NVO sektors komunikācijā ar pašvaldību aktīvi izmanto jau esošos kanālus (mājaslapa, informatīvais izdevums "Jelgavas Vēstnesis" un sociālie tīkli), bet kā papildinājumu tam aktīvāku sadarbību saredz caur tādiem rīkiem kā "Virtuāli-digitālā vide", "Ceļakarte" un WhatsApp (viena kopīgā grupa). Vairākās darba grupās tika runāts par aktuālo jautājumu nevalstisko organizāciju darbībā – telpu nodrošinājumu ikdienas darbam un dažādu pasākumu rīkošanai. Kā viens no šīs problēmas risināšanas variantiem tika minēta iestādes "Sabiedriskais centrs" darbības attīstība un visas ēkas Skolotāju ielā 8 nodošana šīs darbības nodrošināšanā, veidojot NVO māju Tā būtu vieta,  kas nodrošina telpu pieejamību NVO un iedzīvotāju iniciatīvu grupu vajadzībām, datortehnikas un citu resursu pieejamību nevalstiskajam sektoram.

 

Pilsētvides attīstības jautājumā darba grupās izskanēja vairāki priekšlikumi. Nevalstiskais sektors sevi redz kā aktīvu resursu, kas spēj palīdzēt pilsētvides turpmākajā attīstībā. Raugoties uz Jelgavas Vecpilsētas attīstību, NVO sektors labprāt ņemtu aktīvu līdzdalību, veidojot dažādus tematiskus pasākumus, izstādes un meistarklases, kā arī iesaistītos kvartāla attīstības stratēģijas veidošanā.

 

Darba grupu apspriedēs  ir augsti novērtēta ideja par Jelgavā veidoto pirmo NVO forumu un izteikts priekšlikums to atkārtot katru gadu, iespējams, sadalot pa biedrību un organizāciju darbības jomām.

 

Sīkāk ar darba grupu rezultātiem var iepazīties Jelgavas NVO foruma darba grupu rezultātu apkopojumā.

 

 

Foto un informācija 

Iestāde "Sabiedriskais centrs"

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies