Par augstiem sasniegumiem mācību olimpiādēs un konkursos apbalvo labākos skolēnus

24.05.2023.

Lai pateiktos par ieguldīto darbu, tradicionāli pilsētas svētku laikā tiek sumināti skolēni, kuri mācību gadā uzrādījuši teicamus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un zinātniski pētniecisko darbu konferencēs. Trešdienas vakarā Jelgavas kultūras namā paldies teikts 113 pilsētas skolēniem un 70 pedagogiem, kuri palīdzējuši bērniem sasniegt ievērojamos rezultātus.

Svētku uzrunā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveica laureātus un pedagogus par viņu spējām un sasniegumiem, uzsverot, ka tas ir abu iesaistīto pušu kopīgā darba rezultāts. "Jūsu ieguldījums nes augļus! Mēs ar lepnumu sveicam skolēnus par izcilajiem rezultātiem un viņu pedagogus, kuri savas zināšanas un laiku, kas ne vienmēr iekļaujas darba stundās, ir veltījuši bērnu sagatavošanai. Jelgavas pašvaldībai izglītība vienmēr bijusi prioritāte, tāpēc arī turpmāk iespēju robežās darīsim visu, lai iecerētie projekti realizētos, lai skolēni mācītos sakārtotā vidē pie profesionāliem pedagogiem. Paldies visiem pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem par paveikto pārmaiņu vadīšanā izglītībā un jauna mācību satura īstenošanā" teic A. Rāviņš.

 

Klātesošos par panākumiem sveica arī Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne un Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

 

"Šī ir skaista Jelgavas svētku diena, jo Jelgavas labākie skolēni, skolotāji, ģimenes ieskandina labi padarīta darba svētkus. Šodien skolotāju lielākais profesionālais izaicinājums ir iekšējā brīvība – uzdrošināties veidot pašam savu mācību programmu, izmantot jaunas metodes, bet par būtiskāko uzskatīt bērnu ar viņa interesēm un vajadzībām. Patiess prieks, ka šīs sinerģijas rezultātā radām motivētus cilvēkus. Skolēniem vēlu būt  savu vienaudžu iedvesmotājiem, lai nekad neizsīkst vēlme mācīties un izglītoties. Dzīvojam viegli, mīlam savu darbu, savu pilsētu un esam laimīgi", tā G. Auza.

 

Jelgavas skolēni šajā mācību gadā, iegūstot godalgotas vietas vai atzinības, sevi apliecinājuši dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas skolēnu 47. zinātniski pētniecisko darbu konferencē, Egila Birznieka Jauno ģeogrāfu olimpiādē, fizikas erudīcijas konkursā "FIZMIX Eksperiments", Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātajā konkursā - praktikumā radioelektronikā, "Firts LEGO League" sacensībās, Eiropas eksperimentālo zinātņu olimpiādē, Latvijas valsts mežu pētījumu konkursā "Mežotājs", tehnoloģiju un dizaina olimpiādē "Piena ceļš", starptautiskajā  frizieru konkursā "Baltic Beauty 2022", nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "SkillsLatvija 2023", kokapstrādes nozares profesionālās meistarības konkursā "Krēsls 2022", jauno profesionāļu meistarības konkursā "Viesnīcu pakalpojumi" un citos konkursos. Tāpat labus rezultātus šogad sasnieguši arī Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi, gūstot godalgas starptautiskajā konkursā "GAIDU IŠDAIGOS", starptautiskajā konkursā "Baltika 2023", starptautiskajā konkursā "Ritmas kitaipas 2023" un Latvijas mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas "Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle" konkursā. Savukārt Jelgavas Mākslas skolas audzēkņi godalgas izcīnījuši starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā  "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" un starptautiskajā bērnu mākslas konkursā "WAVE ON WAVE 2023". Bet Jaunrades nama "Junda" audzēkņi labus rezultātus sasnieguši sporta tūrisma sacensību 2022.gada kopvērtējumā un Latvijas Nacionālajā līnijdeju čempionātā.

 

Pateicībā par paveikto Jelgavas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš skolēniem un skolotājiem pasniedza Pateicības rakstus un dāvanas ar Jelgavas simboliku.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies