Par augstiem sasniegumiem mācību olimpiādēs un konkursos sveic 92 skolēnus

25.05.2022. Izglītības pārvalde

Lai pateiktos par ieguldīto darbu, tradicionāli pilsētas svētku laikā tiek sumināti skolēni, kuri mācību gadā uzrādījuši teicamus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos un zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Trešdienas vakarā Jelgavas kultūras namā paldies teikts 92 pilsētas skolēniem un 67 viņu pedagogiem, kuri jaunajai paaudzei palīdz sasniegt virsotnes.

"Šis mācību gads bijis sarežģīts. Tas sākās pandēmijas laikā, līdz ar to izglītības process noritēja attālināti. Skolēnam bija jāmācās mācīties un atbildēt attālināti, skolotājam – jāmācās dot uzdevumus attālināti, piesaistīt un noturēt skolēna uzmanību arī caur ekrānu, vecākiem bija jākontrolē, lai skolēns laicīgi pamostos un piedalītos mācību procesā. Mācījās arī pašvaldība un tās institūcijas, domājot, kā nodrošināt mācību procesu, bet tas viss ir devis rezultātu. Mēs iemācījāmies daudz vairāk savā ikdienā lietot tehnoloģijas, iemācījāmies mācīties un mācīt arī šādos apstākļos, atradām veidus, kā radīt interesi un motivāciju mācīties. Milzīgs paldies jums, skolēni, par paveikto, paldies skolotājiem par skolēnu motivēšanu, virzīšanu uz panākumiem, paldies vecākiem, kuri atbalstīja gan savus bērnus, gan pedagogus. Šai trijotnei – skolēns, skolotājs un vecāks – ir ļoti būtiska loma ceļā uz teicamiem rezultātiem," uzrunājot klātesošos, teica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza atzina, ka, gaidot šo tikšanos, domājusi par divām būtiskām lietām, kas, ir svarīgas mums katram – par laiku un vērtībām. "Izglītībā šis laiks ir bijis lielu pārmaiņu, attīstības un izaugsmes laiks. Skolotāji un skolēni zina, ka mēs visi esam iesaistīti jaunā mācību satura apguvē, mums nav viegli, bet mēs kopā to darām, pārvaram problēmas," sacīja Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, norādot, ka pilsētā ir divas skolas – Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija un Jelgavas 5. vidusskola –, ar vienādiem skolas moto "Mainies uz augšu!". "Un šis moto šodien ir ļoti nozīmīgs – mums visiem ir jāmainās uz augšu, visdziļākajās vērtībās balstoties," tā G.Auza.  

 

Jelgavas skolēni šajā mācību gadā, iegūstot godalgotas vietas vai atzinības, sevi apliecinājuši dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas skolēnu 46. zinātniski pētniecisko darbu konferencē, starptautiskajā matemātikas konkursā "Ķengurs 2022", fizikas konkursā "FIZMIX Eksperiments 2022", Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātajā radiotehnikas konkursā, "Firts LEGO League" sacensībās, profesionālās meistarības konkursā "Krēsls 2022", nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā "SkillsLatvia 2022", Starptautiskajā frizieru meistarības konkursā "Baltic Beauty 2022", Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā "Wild stars 2022", koka pūšaminstrumentālistu konkursā, starptautiskajā bērnu mākslas izstādē konkursā "Lidice 2021", 52. pasaules skolēnu mākslas izstādē un citos konkursos.

 

Pateicībā par paveikto Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš skolēniem un skolotājiem pasniedza Pateicības rakstus un dāvanas ar Jelgavas simboliku.

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies