Pieejams Jelgavas publiskais pārskats par 2019. gadu

08.07.2020.

Publicēts Jelgavas pilsētas pašvaldības publiskais pārskats par aizvadīto gadu. Tajā atrodamā informācija vēsta, ka pērn pilsētā piedzimuši vairāk bērnu nekā gadu iepriekš, palielinājies strādājošo skaits un par 73 eiro pieaugusi mēneša vidējā darba alga.

Jelgavas pilsētas pašvaldības publisko pārskatu par 2019. gadu jūnija domes sēdē apstiprināja deputāti. Tajā iekļauta pamatinformācija par pilsētas iedzīvotājiem, nodarbinātību, ekonomiku un ziņas par pašvaldību un tās kapitālsabiedrībām. Publiskā pārskata uzdevums ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu.

 

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem Jelgavas iedzīvotāju skaits šā gada 1. janvārī bija 56 062 cilvēki, kas ir par 0,16 procentiem jeb 90 iedzīvotājiem vairāk nekā 2019. gada janvārī. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, šā gada sākumā Jelgavā reģistrēti 60 798 iedzīvotāji (2019. gada 1. janvāri – 60 804). Pagājušajā gadā Jelgavā piedzima 651 bērns (2018. gadā – 582), miruši 705 cilvēki (2018. gadā – 761).

 

Valsts ieņēmumu dienesta dati liecina, ka pagājušajā gadā pilsētā palielinājies gan strādājošo, gan arī darbavietu skaits. 2019. gadā Jelgavā bija 25 099 darba ņēmēji un, salīdzinot ar situāciju gadu iepriekš, strādājošo skaits palielinājies par 4,3 procentiem jeb 343 cilvēkiem. Bet kopējais darba ņēmēju jelgavnieku skaits pērn bija 34 651 cilvēks, kas ir par 1,9 procentiem jeb 649 nodarbinātajiem vairāk nekā 2018. gadā. No tiem Jelgavā strādāja 12 921 jelgavnieks (2018. gadā – 12 644), bet Rīgā – 12 730 Jelgavas iedzīvotāju (2018. gadā – 12 721).

 

Vidējais bezdarba līmenis Jelgavā 2019. gadā, tāpat kā gadu iepriekš, bija 3,5 procenti. Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbnieku uzskaitē 2019. gadā bija 1265 Jelgavas iedzīvotāji, kas ir par 96 cilvēkiem vairāk nekā 2018. gada beigās.

 

Pēdējos gados pieaug strādājošo mēneša vidējā darba samaksa gan Jelgavā, gan reģionos, gan valstī kopumā. 2019. gadā Jelgavā tā bija 1043 eiro, kas ir par 73 eiro lielāka nekā 2018. gadā.

 

Saskaņā ar SIA "Lursoft" datiem aizvadītajā gadā Jelgavas pilsētā reģistrēti 277 jauni uzņēmumi (2018. gadā – 259), tajā skaitā 16 individuālie komersanti, 257 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, viens individuālais uzņēmums, viena akciju sabiedrība, viena zemnieku saimniecība un viena ārvalsts komersanta filiāle. Lielākie uzņēmumi pēc strādājošo skaita Jelgavā 2019. gadā bija VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" (521 darbinieks), SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" (492), SIA "AKG Thermotechnik Lettland" (277), SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" (241), SIA "Kulk" (184), SIA "Luwo" (171), SIA "Jelgavas tipogrāfija" (144), SIA "Jelgavas autobusu parks" (117). Viens no lielākajiem darba devējiem Jelgavā ir LLU, kurā saskaņā ar datiem uz 2019. gada 1. janvāri strādāja 1158 cilvēki.

 

Publiskais pārskats elektroniskā formātā pieejams pilsētas mājaslapas www.jelgava.lv sadaļā "Pašvaldība", apakšsadaļā "Dokumenti", "Publiskie pārskati".

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies