Pieņem pieteikumus apkaimju attīstības projektu ideju īstenošanai

20.03.2023.

Jelgavas pašvaldība izsludinājusi līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursu – pieteikumus var iesniegt līdz 8. maija pulksten 12. Tā ir iespēja jelgavniekiem piesaistīt pašvaldības finansējumu savu ieceru īstenošanai pilsētas apkaimēs. Pašvaldība 3. aprīlī pulksten 17.30 Jelgavas valstspilsētas domes telpās (Lielajā ielā 11) rīkos iedzīvotāju tikšanos ar konkursa vērtēšanas komisijas locekļiem.

Konkursa mērķis ir veicināt Jelgavas apkaimju attīstību, iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un aktīvu iesaistīšanos savas dzīvesvietas apkaimes labiekārtošanā un teritorijas attīstībā. Attīstības ideju konkursā aicinātas piedalīties gan nevalstiskās organizācijas, gan privātpersonas, kas ieinteresētas tuvākās apkaimes iedzīvotājiem aktuālu teritorijas labiekārtošanas un attīstības projektu realizēšanā.

 

Šogad pašvaldības budžetā konkursam piešķirtais finansējums ir 40 000 eiro. Galvenie noteikumi – projektu idejas realizē pašvaldība ar nosacījumu, ka viena projekta finansējums nepārsniedz 20 000 eiro, ieskaitot visus nodokļus un nodevas, kā arī iespējamo izmaksu pieaugumu projekta īstenošanas stadijā. To, kurus projektus realizēt, izvēlas iedzīvotāji balsojumā.

 

Ar konkursa nolikumu "Par līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursu" var iepazīties ziņas pielikumā, kā arī mājaslapas www.jelgava.lv sadaļā "Pilsēta", "Līdzdalība". Turpat pieejama projekta idejas pieteikuma veidlapa un plānoto izmaksu tāmes forma.

 

Projekta idejas pieteikumus var iesniegt:

 

– klātienē Skolotāju ielā 8 Jelgavā pirmdienās no pulksten 8.30 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8.30 līdz 17;

 

– elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) pa e-pastu apkaimes@sc.jelgava.lv, norādot konkursa nolikumā noteikto informāciju.

 

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt pa tālruni 63005467 vai sūtot jautājumus uz e-pasta adresi zanna.novasa@sc.jelgava.lv.

 

Pašvaldība 3. aprīlī pulksten 17.30 Jelgavas valstspilsētas domes telpās (Lielajā ielā 11) rīkos tikšanos ar konkursa vērtēšanas komisijas locekļiem. Tās laikā iedzīvotājiem būs iespēja saņemt atbildes uz aktuālajiem jautājumiem par pieteikumu iesniegšanu. Pieteikt dalību var pa e-pastu zanna.novasa@sc.jelgava.lv, norādot: "Tikšanās līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursa ietvaros, Vārds, Uzvārds 03.04.2023.". Interesenti aicināti kopā ar pieteikumu iesūtīt arī aktuālos jautājumus.

 

NOLIKUMS

 

PROJEKTA IDEJAS PIETEIKUMA VEIDLAPA

 

PLĀNOTO IZMAKSU TĀME

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies