Pieņem pieteikumus pagalmu labiekārtošanas programmā; šogad prioritāri atbalstīs slēgtu atkritumu laukumu izbūvi

11.05.2021. Pilsētsaimniecība

Jelgavas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" līdz 31. maijam izsludinājusi pieteikumu pieņemšanu pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas programmā. Šogad prioritāri pašvaldības līdzfinansējumu varēs saņemt tie labiekārtošanas projekti, kas paredzēs pagalmos izbūvēt slēgta tipa atkritumu laukumus.

25. februārī Jelgavas domes sēdē apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai", kas nosaka: pašvaldība līdzfinansē līdz 80 procentiem no atkritumu konteineru novietošanas laukuma izbūves izmaksām, nepārsniedzot 20 000 eiro, ja laukuma izbūvei tiks izmantots pašvaldības izstrādātais tipveida projekts. Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt efektīvāku atkritumu apsaimniekošanu un vienota atkritumu konteineru novietošanas laukumu koncepta ievērošanu pilsētā.

 

atkritumu konteineri 1.jpg

 

Jāatgādina, ka līdz šim prioritāri tika atbalstīti projekti, kas paredzēja lietusūdens novadīšanas sistēmas vai atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūvi.

 

atkritumu konteineri 2.jpg

 

Grozījumi saistošajos noteikumos pēc atzinuma saņemšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" stājas spēkā 2021. gada 24. martā.

 

Šogad daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts līdz 31. maijam (ieskaitot), un pieejamais Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 130 000 eiro.

 

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt pašvaldības iestādē "Pilsētsaimniecība" pa tālruni 63084470 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.

 

Iesniegums

 

Plānoto izmaksu tāme

 

Foto: Jelgavas pilsēta

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies