Pirmklasnieku reģistrācija turpinās piecās skolās; Tehnoloģiju vidusskolā – pārtraukta

03.03.2021. Izglītības pārvalde

Pirmdien Jelgavas skolās sākās bērnu reģistrācija izglītības uzsākšanai 1. klasē 2021./2022. mācību gadā. Izglītības pārvaldē informē, ka pieteikumu reģistrēšana turpinās Jelgavas Centra pamatskolā, Jelgavas 4. sākumskolā, Jelgavas 4., 5. un 6. vidusskolā, bet no 3. marta tā pārtraukta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, kur saņemts maksimāli plānotais pieteikumu skaits.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza uzsver, ka vecāku satraukumam nav pamata, jo vieta pilsētas izglītības iestādēs būs visiem topošajiem pirmklasniekiem. "Pirmklasnieku reģistrācija joprojām turpinās Centra pamatskolā, 4. sākumskolā, 4., 5. un 6. vidusskolā," tā G.Auza. Nākamajā mācību gadā 1. klasēs sešās pilsētas izglītības iestādēs plānots uzņemt 700 skolēnu.

 

Vecāki bērnu mācībām 1. klasē var pieteikt gan elektroniski, gan klātienē, taču klātienes apmeklējums iepriekš obligāti jāpiesaka, un to var izdarīt katras skolas mājaslapā.

 

G.Auza atzīst, ka šogad būtiski audzis elektroniski saņemto pieteikumu skaits – līdz trešdienas pēcpusdienai elektroniski saņemti 195 iesniegumi, no tiem vairāk nekā simts Jelgavas 4. sākumskolā. Tas ir līdz šim lielākais elektroniski saņemto pieteikumu skaits, un vadītāja pieļauj, ka to veicinājusi epidemioloģiskā situācija valstī un tas, ka šobrīd, lai samazinātu kontaktēšanos ar citiem cilvēkiem, daudzi procesi norit attālināti. Klātienē līdz trešdienas pēcpusdienai saņemti 408 iesniegumi, taču bērnu reģistrācija gan elektroniski, gan klātienē joprojām turpinās. "Skolu vadība atzīst, ka vecāki atbildīgi izturas pret iepriekšējo reģistrēšanos skolas apmeklējumam un ievēro noteikto laiku," stāsta pārvaldes vadītāja.

 

Šobrīd ir pārtraukta iesniegumu pieņemšana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, kur saņemti 150 iesniegumi – 111 klātienē un 39 elektroniski. "Šajā skolā 1. klasē plānots uzņemt 112 skolēnus, bet saņemto pieteikumu ir vairāk. Maksimālajam plānotajam iesniegumu skaitam tuvojas arī Jelgavas 4. sākumskola un 4. vidusskola. Ir vecāki, kuri izglītības iestādes informējuši, ka bērnu reģistrējuši vairākās skolās, taču vecākus aicinu izvēlēties vienu skolu, lai neapgrūtinātu klašu komplektēšanas procesu," skaidro G.Auza.

 

Reģistrēt bērnu mācībām 1. klasē var gan klātienē, gan elektroniski. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, lai mazinātu Covid-19 izplatību, Izglītības pārvalde mudina topošo pirmklasnieku vecākus bērnus mācībām 1. klasē reģistrēt elektroniski, tādējādi samazinot kontaktēšanos ar citiem cilvēkiem. Iesniedzot iesniegumu elektroniski, bērna likumiskajam pārstāvim uz iestādes e-pasta adresi jānosūta iesniegums, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, aizgādnim jāpievieno arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija. Iestāde iesniedzēju vienas darba dienas laikā elektroniski informēs par elektroniski sūtītā iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu. Iesniegumi tiks reģistrēti hronoloģiskā secībā, ievērojot iesniegšanas datumu un laiku. Iesnieguma forma pieejama katras skolas mājaslapā.

 

Ja likumiskais pārstāvis bērnu reģistrēt mācībām tomēr vēlas klātienē, viņam izraudzītās skolas mājaslapā obligāti ir jāpiesakās apmeklējumam, izvēloties izglītības iestādes apmeklējumam piedāvāto laiku. Tikai norādītajā laikā bērna likumiskais pārstāvis drīkst doties uz skolu. Iesniegumu iesniedzot personīgi, jāuzrāda iesniedzēja personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments, aizgādnim – arī aizgādību apliecinoša dokumenta kopija.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies