Sāks rekonstruēt Graudu ielu

20.07.2021.

Jelgavas pašvaldībai turpinot realizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu "Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 3. kārta", noslēgts līgums par Graudu ielas rekonstrukciju – visā ielas garumā tiks atjaunots segums, ieklājot asfaltu, izbūvēts ielas apgaismojums, kā arī ielas posmā izveidota gājēju ietve. Darbi sāksies jūlijā, un tiem jābūt pabeigtiem četru mēnešu laikā.

Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vecākā projektu vadītāja Daina Traidase informē, ka līgums par autoruzraudzību ar uzņēmumu SIA "3C", par projekta būvuzraudzību ar SIA "RS būvnieks" un būvdarbu veicēju SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" noslēgts 1. jūlijā. Būvdarbu izmaksas – 372 211,63 eiro.

 

Graudu ielā brauktuves segums tiks atjaunots visas ielas garumā – 700 metri –, tāpat visas ielas garumā tiks izbūvēts LED apgaismojums, savukārt 180 metru garā posmā no Miera ielas līdz iebrauktuvei uz uzņēmumiem SIA "Alejas projekti" un SIA "Luwo" izbūvēs gājēju ietvi. Realizējot projektu, tiks labiekārtota teritorija un sakārtota lietusūdens kanalizācijas sistēma.

 

Jāatgādina, ka projekta gaitā jau pārbūvēts Smiltnieku ielas posms no Viskaļu ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 93A. Tur atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēta gājēju ietve un ielas apgaismojums, kā arī teritorija labiekārtota.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 338 526,20 eiro, no tām 496 000 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 21 882,35 eiro – valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 820 643,85 eiro – Jelgavas pašvaldības finansējums, tajā skaitā 2095,18 eiro – neattiecināmās izmaksas.

 

Projekta mērķis ir degradēto teritoriju revitalizācija, pielāgojot to esošo un jaunu uzņēmumu attīstībai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi atbilstoši Jelgavas attīstības programmai. Paredzēts, ka, sakārtojot ielu infrastruktūru šajā teritorijā, līdz 2023. gada decembrim tiks izveidotas vairāk nekā 30 jaunas darba vietas privātajā sektorā. Savukārt komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 522 974 eiro apmērā.

 

Lielāko investīciju daļu šajā teritorijā apņemas ieguldīt metālapstrādes uzņēmums "Haugaard Baltic", kas paredz paplašināt ražošanu, tāpat apliecinājumu par jaunu darba vietu radīšanu devis uzņēmums "Alejas projekti" un "Deprom LV".

 

 

Foto: Jelgava.lv

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies