Sākta pilsētas grantēto ielu attīrīšana no sniega; naktī izvedīs sniegu no tiltiem

13.01.2021. Pilsētsaimniecība

Samazinoties satiksmes intensitātei, vakara stundās plānots uzsākt ielu brauktuvju attīrīšanu no sniega un kaisīšanu ar mitro sāli 3. maršrutā – maģistrālajās un tranzīta, lielākajās, kā arī starpkvartālu ielās. Lai netraucētu gājēju kustību, pašvaldības apsaimniekotās autobusu pieturas, ietves un gājēju pāreju pieejas atkārtoti tiks tīrītas un kaisītas naktī. Ietvju attīrīšanu no sniega organizēs pēc brauktuvju tīrīšanas, lai novērstu sniega vaļņu uzvelšanu uz ietvēm, kas traucē pārvietošanos. Tāpat šonakt plānots sākt izvest sniegu no Driksas un Lielupes tiltiem, kā arī no dzelzceļa pārvada Lietuvas šosejā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" vērš uzmanību uz to, ka nepārtraukta, intensīva un ilgstoša sniega un puteņa laikā sniega kārta un apledojums uz brauktuvēm un ietvēm veidojas atkārtoti, arī pēc uzturēšanas darbu veikšanas. Tikai pilnīgi beidzoties snigšanai, ir iespējams nodrošināt brauktuves un ietvju attīrīšanu līdz to segumam.

 

Pēcpusdienā uzsākta pilsētas grantēto ielu attīrīšana no sniega, lai, pazeminoties gaisa temperatūrai, uz brauktuvēm neveidotos sasalušas risas, kas apgrūtina braukšanu. Grantēto ielu tīrīšana sākta Dobeles šosejas rajonā – kā pirmie tīrīti Šūmaņu ceļš un Meža ceļš. Pakāpeniski turpmākajās dienās plānots tīrīt arī pārējās pilsētas grantētās ielas.

 

Intensīvās un ilgstošās snigšanas rezultātā ir būtiski palielinājusies sniega sega. Lai neapgrūtinātu satiksmi uz tiltiem, jau šonakt uzsāks sniega izvešanu no Driksas upes, Lielupes tiltiem un Lietuvas šosejas dzelzceļa pārvada. Sniega izvešanu organizē uz vietām pilsētā, kas saskaņotas ar Valsts vides dienestu.

 

Lai atvieglotu ielu malās novietoto automašīnu izbraukšanu, tiks organizēta arī ielu malu attīrīšana no sniega tajās ielās, kurās izvietotas pastāvīgās ceļa zīmes, kas nosaka stāvēšanas ierobežojumus ielu uzturēšanai un tīrīšanai. Šādas ceļa zīmes uzstādītas 2019. gadā Asteru ielā, Māras ielā, Satiksmes ielā, Zirgu ielā un Garozas ielā. Autovadītāji aicināti ievērot šīs ceļa zīmes un noteiktajā laikā ielas malā neatstāt transportlīdzekli, lai neapgrūtinātu tehnikas darbu.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības ielas un ceļi tiek uzturēti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli" un "Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskām specifikācijām".

 

Vienlaikus atgādinām, ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 24. maija saistošajiem noteikumiem "Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana" nekustamā īpašuma īpašniekam (fiziskai vai juridiskai personai) no īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu) dienas laikā sasnigušā sniega notīrīšana jānodrošina līdz pulksten 22. Fiziskām personām privātīpašumam piegulošo publiskā lietošanā esošo ietvju uzturēšana jānodrošina līdz 5 metriem no zemesgabala robežas, bet juridiskām personām – līdz 10 metriem.

 

Dienas laikā sasniguša sniega notīrīšana līdz pulksten 22 jāveic arī daudzstāvu namu pagalmu piebraucamiem ceļiem, ietvēm un gājēju celiņiem. "Pilsētsaimniecība" aicina iedzīvotājus attīrīto sniegu nenovietot uz brauktuvēm, bet gan, kur iespējams, to novietot uz zaļajām zonām vai grāvjos.

 

Saistošo noteikumu ievērošanu un izpildi kontrolē Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija. Atbildīgie dienesti nepārtraukti seko līdzi laikapstākļu prognozēm un situācijai pilsētā, lai pieņemtu lēmumu par ielu tīrīšanu.

 

Autovadītāji šādos laikapstākļos aicināti braukt uzmanīgi, izvēloties laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, un ieplānot papildu laiku ceļam.

Par pamanītajām ielu seguma problēmām Jelgavas pilsētā aicinām ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787.

 

 

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies