Skolās sāksies skolēnu un personāla, kam nav Covid-19 sertifikāta, testēšana

23.08.2021. Izglītības pārvalde

Tuvojas jaunais mācību gads, kurā mācības tiks organizēts klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Būtiskākais no tiem: skolu apmeklēt klātienē varēs, tikai uzrādot Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu. Šonedēļ pilsētas izglītības iestādēs sāksies skolēnu un personāla, kam nav Covid-19 sertifikāta, testēšana. Par testēšanas kārtību skola ģimenes informē e-klasē.

Klātienes mācībās varēs piedalīties, uzrādot vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai apliecinājumu par Covid-19 testa negatīvu rezultātu. Tiem skolēniem un skolas darbiniekiem, kuriem nav Covid-19 sertifikāta, reizi nedēļā būs jānodod siekalu tests, un tas tiks segts no valsts budžeta līdzekļiem. Šonedēļ pilsētas skolās sāksies šo skolēnu un darbinieku testēšana, katrai skolai, sadarbībā ar laboratoriju, nosakot savu testēšanas kārtību. Par konkrētiem laikiem, kad skolēniem jāierodas uz siekalu testu skolā, ģimenes tiek informētas e-klasē.

 

Trešdien, 25. augustā, paredzēta testēšana Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, ceturtdien, 26. augustā, – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jelgavas Centra pamatskolā, Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, bet piektdien, 27. augustā, – Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas Pārlielupes pamatskolā, Jelgavas Centra pamatskolā, Jelgavas 4. sākumskolā, Jelgavas pamatskolā "Valdeka"-attīstības centrā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Amatu vidusskolā. Testēšanas datums Jelgavas 5. vidusskolā vēl tiek precizēts.

 

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija Aleksandrova norāda: ja skolēns testa veikšanai nevar ierasties skolas noteiktajā laikā, vecākiem par to ir jāinformē skola, lai testēšanu organizētu laboratorijā individuāli. "1.–8. klašu skolēnu vecākiem ir tiesības savam bērnam izvēlēties izglītošanos ģimenē, taču būtiski uzsvērt, ka tas nenozīmē attālinātās mācības. Šādā gadījumā par mācību procesu un tā rezultātu atbildību uzņemas paši vecāki, bet skola tikai sniedz metodisko atbalstu un pārbauda iegūtās zināšanas," uzsver T.Aleksandrova. Ja vecāki izvēlas izglītības procesu nodrošināt ģimenē, skolā jāiesniedz iesniegums.

 

Jāpiebilst, ka ar izglītības iestādē veikto testu tā derīguma laikā skolēns var piedalīties arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās un darba ar jaunatni aktivitātēs arī citās izglītības iestādēs.

 

 

Foto: Izglītības un zinātnes ministrija

 

Informācija sagatavota

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies